Uambitiøs kritik af togplan

Af Henrik Dam Kristensen, transportminister (S)

29. april 2013

Det er ikke rigtigt, når flere medier skriver, at regeringens plan om timemodellen kun vil give cirka 4.000 flere rejsende om dagen mellem de store byer.

Timemodellen er regeringens plan om at sikre en rejsetid på én time med tog på strækningerne København - Odense, Odense - Aarhus og Aarhus - Aalborg.

Trafikstyrelsen vurderer, at den samlede timemodel - inklusiv effekten af den nye bane mellem København og Ringsted - over en 12 års periode vil sikre omkring 26.000 nye rejser dagligt.

Men fordelene ved timeplanen handler ikke kun om nye rejsende. Alle de nuværende togpassagerer får også en kæmpe fordel, når deres rejsetid bliver væsentligt kortere.

Det er fuldstændig det samme som, når vi bygger en ny motorvej. Det giver først og fremmest store tidsbesparelser for alle de eksisterende pendlere, som nu kan benytte den nye vej. Sådan er det også, når vi bygger en hurtigere jernbane.

Hvor toget i dag på mange strækninger er langsommere end bilen, vil timeplanen gøre toget til et meget konkurrencedygtigt alternativ. Særligt for Fyn, som kommer til at ligge lige i "smørhullet" med hurtige tog både til Sjælland og Jylland.

Vi vil også en gang for alle tage skridtet fra gammeldags dieseltog over til fremtidens eldrift og elektrificere hele hovedbanenettet - hele vejen til Frederikshavn og Struer. Det vil også betyde, at vi fremover kan købe gennemprøvede tog, så vi aldrig igen skal komme i en situation som med IC4-toget.

Jeg mener også, at kritikken fra Venstre af, at planen giver for få sparede minutter pr. investeret krone, er uambitiøs og snæversynet.

Det er rigtigt, at det er meget store investeringer, men det giver også meget store forbedringer. Hvis vi skal give jernbanen et løft, kræver det en helhjertet indsats - også dér, hvor det ikke er billigt - f. eks. mellem Odense og Aarhus.

Men det var heller ikke billigt, da vi besluttede at bygge Silkeborgmotorvejen, hvor det koster 6,6 mia. at give trafikanterne en besparelse på 12 min. Det ville Venstre gerne være med til.

I timemodellen vil vi bruge 13,9 mia. kr. på at give en besparelse på mindst 24 minutter mellem Odense og Aarhus. Tidsbesparelsen for hele timemodellen løber på årsplan op i ca. 9 mio. timer. Alene denne besparelse rummer en samfundsøkonomisk værdi på omkring 800 mio. kr. - om året!

Samlet set er der god økonomi i regeringens togplan. Så jeg vil opfordre Venstre til at komme med på vognen i stedet for at prøve at sætte en kæp i hjulet på denne plan, som Venstre selv var med til at føde i 2009, og som åbenlyst gavner togpassagererne og hele Danmark.