Vi skal piratkørsel til livs

Af Pia Olsen Dyhr transportminister (SF), Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K og Rasmus Prehn folketingsmedlem (S), transportordfører, Peder Pårs Vej 10, 9000 Aalborg:

30. oktober 2013

CABOTAGE: Vi har de seneste år set flere og flere eksempler på, at udenlandske chauffører kører ulovlig cabotagekørsel her i landet. Altså flere ture med gods rundt i Danmark, end reglerne tillader.

Alene fra 2008 til 2012 faldt transportarbejdet med danske lastbiler med 18 procent og beskæftigelsen med 8000 chauffører. Det er en udvikling, som er til at tage og føle på, og indenfor lastbilbranchen ses den ulovlige kørsel som et stort problem - fra DTL til 3F. Senest har en ny app til telefonen været medvirkende til, at omfattende snyd er blevet afdækket i Sverige, og app'en er også kommet til Danmark.

Med det nye værktøj, som indgår i et forskningsprojekt, kan vi forhåbentlig få et endnu mere retvisende billede af kørslen med udenlandske lastbiler i hele Norden og få sat en stopper for den sociale dumping.

En bulgarsk chauffør, der kører et læs grøntsager til Vejle må efter reglerne gerne tage et nyt læs gods med fra Vejle til Sønderborg på tilbagevejen. Men inden for en uge, må chaufføren ikke køre mere end tre ture, før det er i strid med reglerne.

Desværre ser vi, at mange udenlandske chauffører kører langt flere ture indenfor landets grænser, og at der ligefrem spekuleres i at omgå reglerne. Det betyder unfair konkurrence for de danske vognmænd og chauffører, fordi de udenlandske chaufførers løn og arbejdsvilkår ofte er dybt uanstændige og presser den danske branche ud.

Blandt vittige chauffører har det ført til, at Karlslunde nu omtales som Karlshof og Karlszawa, når de østeuropæiske lastbiler fylder op på rastepladserne. Men netop derfor er der grund til at slå to streger under, at vi ikke vil acceptere omgåelsen af reglerne og den massive sociale dumping på området.

Regeringen har sat hårdt mod hårdt i kampen for at sikre fair konkurrence og danske arbejdspladser her i landet. Vi har tilført ressourcer til politiet, der er øremærket til kontrollen med cabotagekørslen. Vi har strammet cabotagereglerne, så det ikke længere er muligt, at man for eksempel kan sætte kørsel over grænsen med tomme containere i system, så det sker alene med det formål, at man kan opnå ret til at køre cabotageture i Danmark. Vi har forhøjet bødetaksterne, så det kan mærkes økonomisk, hvis man snyder på vægten og bruger underbetalt udenlandsk arbejdskraft til ulovlig kørsel. Og vi har taget sagen op i EU, hvor vi arbejder for fælles regler for mere offensivt at kunne sikre ordentlige vilkår for chauffører, der kører i udlandet.

I fællesskab med branchen er vi opsatte på at komme piratkørslen til livs. Det er sund fornuft for samfundsøkonomien, en god forretning for de mange arbejdsgivere, som faktisk overholder reglerne, og i sidste ende handler cabotage-stramningerne om danske job.