Vi skal sikre job til de danske chauffører

Af Pia Olsen Dyhr transportminister (SF) Jonas Dahl politisk ordfører (SF)

04. november 2013

Vi vil ikke finde os i, at udenlandske chauffører kommer til Danmark og kører ulovligt rundt, mens de dumper lønnen og dermed presser de danske chauffører ud i arbejdsløshed.

Det kaldes for piratkørsel og er dybt uacceptabelt.

Ekstra penge til politiet
Vi har derfor givet ekstra ressourcer til politiet, der er øremærket til kontrollen med piratkørsel, hvor en udenlandsk lastbil kører ulovligt rundt med gods i Danmark. Vi har strammet reglerne, så det ikke længere er muligt at sætte kørsel over grænsen med tomme containere i system med det formål at opnå ret til at køre ture i Danmark.

Vi har forhøjet bødetaksterne i forhold til at bruge underbetalt udenlandsk arbejdskraft til ulovlig kørsel, og vi har taget sagen op i EU, hvor vi arbejder for fælles regler for mere offensivt at kunne sikre ordentlige vilkår for chauffører, der kører i udlandet.

Samtidig skal vi gøre mere for at indsamle information og statistik på området, så vi kan handle på det helt rigtige grundlag, både nationalt og ikke mindst på EU-niveau. Senest har en ny app til telefonen afdækket omfattende snyd i Sverige, og app'en er også kommet til Danmark. Med det nye værktøj, som indgår i et forskningsprojekt, kan vi forhåbentlig få et overblik over kørslen med udenlandske lastbiler og få sat en stopper for den sociale dumping.

Spekulation i at omgå reglerne
Når Bogomil, Hristo eller Borys kører en lastvogn fuld af møbler til Jylland, må han efter reglerne gerne tage et nyt læs gods med hjem igen, men inden for en uge må chaufføren ikke køre mere end tre ture, før det er i strid med reglerne. Det, vi oplever, er, at udenlandske chauffører kører langt flere ture inden for landets grænser, og at der ligefrem spekuleres i at omgå reglerne. Det betyder unfair konkurrence for de danske vognmænd og chauffører, fordi de udenlandske chaufførers løn og arbejdsvilkår ofte er på et væsentligt lavere og uanstændigt niveau.

Vi har desværre i de seneste år set flere og flere eksempler på, at udenlandske chauffører kører ulovligt her i landet. Altså flere ture med gods rundt i Danmark, end reglerne tillader. Alene fra 2008 til 2012 faldt transportarbejdet med danske lastbiler med 18 pct., og beskæftigelsen med 8.000 chauffører.

Det er en bekymrende udvikling, som vi i SF deler med både 3F og DTL. Færre danske chauffører er dårligt for samfundsøkonomien, det presser de mange danske vognmandsvirksomheder, som overholder reglerne, og det er ikke mindst med til at gøre de danske chauffører arbejdsløse.