Vil Venstre kun bygge veje?

Af Henrik Dam Kristensen MF,(S) transportminister

31. maj 2013

Flemming Damgaard Larsen (V) kritiserer her i Sjællandske Togfonden og regeringens plan om max en times køretid med toget mellem de største byer i landet - den såkaldte timemodel. Flemming Damgaard udtaler, at planen hviler på et tyndt grundlag, og at vi får en meget lille samfundsøkonomisk værdi ud af en stor investering.

Det er jeg ikke enig i. Og det er en lang række transportfaglige eksperter heller ikke.Der kan selvfølgelig være diskussioner om enkelte elementer, men det mener jeg kun, er en sund debat.

Tidligere rapporter viser, at de forbedringer vi vil lave med Togfonden, vil give god samfundsøkonomi og driftsmæssigt overskud.

Trafikstyrelsen og Banedanmark er ved at lave en opdateret vurdering af bl. a. samfundsøkonomi og anlægsoverslag i planen, og det vil give et solidt grundlag at gå videre med.

Men én ting er vi dog alle enige om. Nemlig, at der er et massivt behov for at modernisere den danske jernbane, som i årtier er blevet forsømt og halter bagud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

Vi vil med Togfonden skabe en miljøvenlig jernbane med høj pålidelighed, god service og hurtige hastigheder. En jernbane, der vil være hurtigere end bilen på de fleste strækninger og trække flere passagerer over i den kollektive transport.

Flemming Damgaard mener, at pengene er bedre brugt på vejprojekter. Men hvis man ser på, hvad vi betaler for tidsbesparelserne i timemodellen, så er de faktisk billigere end tidsbesparelsen på eksempelvis Holstebromotorvejen og motorvejen ved Silkeborg. Og her vil Venstre gerne være med.

Jeg må derfor sige, at jeg synes, Venstre er meget selektive i deres krav til investeringer i infrastruktur. Når det handler om veje, kan det ikke gå hurtigt nok med at få beslutningerne igennem, og samfundsøkonomien behøver vi ikke tage så tungt. Når det kommer til investeringer i den kollektive trafik, er det en anden sag.

Jeg synes, vi skal investere ansvarligt i både jernbanen og vejnettet, og det viser de seneste transportaftaler også. F. eks. har vi netop besluttet at udvide Køge Bugt motorvejen og bygge en ny motorvej mellem Herning og Holstebro.

Jeg mener, det er tid til at gøre alvor af de gode hensigter og give Danmark en jernbane, der lever op til fremtidens krav, og som vil gavne togpassagerer over hele landet. Også på Sjælland.

Venstre er meget selektive i deres krav til investeringer i infrastruktur. Når det handler om veje, kan det ikke gå hurtigt nok med at få beslutningerne igennem.