Vil Venstre og Kristian Jensen svigte Herning?

Af Henrik Dam Kristensen og Andreas Steenberg - henholdsvis transportminister (S) og transportordfører for Radikale Venstre, valgt i Herning.

03. maj 2013

Vi er glade for, at Holstebromotorvejen er kommet på plads. Regeringen har vist handlekraft og først fundet 3,4 mia. kr. ved at spare på forsvaret og nu ved at afsætte yderligere 450 mio. kr. i Vækstplan. dk, så vi kunne få den helt rigtige løsning for landsdelen.

Men kampen for infrastruktur i Midt-og Vestjylland stopper ikke her. Nu skal regeringen i gang med at skaffe hele Danmark - også Herning - moderne jernbaner. Vi vil have eltog, fordi de er bedre end IC4, de forurener mindre og de hører hurtigere.

For at sige det lige ud så mener mange, at der kun skal investeres i København og Østjylland. Det er jo her, der er flest mennesker, hedder det. Vi vil dog sikre udvikling i hele Danmark - også i egne hvor der er længere mellem husene. For hvad er alternativet? At Vestjylland, Herning og andre landområder slet ikke skal se investeringer? Det er ikke den politik, vi ønsker at føre. Selvfølgelig skal der også investeres i Vestjylland.

Derfor ligger regeringen op til at bruge 1,5 mia. kr. på at elektrificere jernbanen mellem Struer og Vejle. Det betyder, at Herning og det øvrige Vestjylland kobles på eltogsnettet ligesom resten af Danmark.

Det sikrer, at der stadig vil være direkte tog fra landsdelen til København, Odense osv. Det betyder også, at der alene spares 20 minutter på rejsetiden mellem Struer og Vejle. Alt i alt vil rejsetiden fra Herning til København blive afkortet 49 minutter, og mellem Holstebro og København vil man spare 55 minutter.

Hvad vil Venstre? Det er simpelthen umuligt at få hold på. Da vi fremlagde forslaget forsikrede deres gruppeformand, Kristian Jensen, at Venstre ville stemme for. Nu siger deres transportordfører, at det vil Venstre ikke. Hvem bestemmer? Hvem kan vi stole på? Kristian Jensen eller Kristian Pihl?

Vi vil opfordre til, at Venstre vil følge den linje, som Kristian Jensen (V) formulerede i Herning Folkeblad og TV Midt/ Vest den 1 marts i år:

» Jeg glæder mig over, at de tanker, vi gjorde os i 2009, nu kan realiseres. Det gør ingen forskel, om det er den ene eller anden regering, der finder finansieringen. Elektrificering til Herning vil gøre en enorm forskel. Det vil knytte os meget tættere sammen med København både kulturelt og erhvervsmæssigt « (forsiden af Herning Folkeblad 1. marts 2013). Citat slut.

Og samme aften i TV Midt/Vest:

» Det er rigtig, rigtig glimrende. Det har vi ventet på længe « (TV Midt/Vest kl. 19.30 1. marts 2013). Citat slut.

Mange lokale politikere, erhvervsfolk og borgere har kæmpet for den nye motorvej. Nu er det tid til at kæmpe for, at landsdelen kobles på det moderne, eldrevne tognet. Alt andet vil efter vores mening være at koble Herning af. Det ønsker vi ikke. Det ønsker Kristian Jensen (V) heller ikke. I hvert fald ikke 1. marts.

Derfor vil vi opfordre til, at kampen for bedre infrastruktur i Vestjylland og Herning fortsætter ved at opfordre Venstre til at stå ved deres holdning og stemme for elektrificering til Herning.