Øen er vigtig for regeringen og Danmark

Der er opstået et forkert billede af, at jeg som transportminister ikke interesserer mig for Bornholm.

17. februar 2014

Af transportminister Magnus Heunicke (S)

Som ny transportminister vil jeg gerne udrydde nogle af de misforståelser, som er fulgt i kølvandet på diskussionen om Bornholms færgebetjening. Af uransagelige årsager er der blevet tegnet et billede af, at jeg ikke interesserer mig for Bornholm. Det er naturligvis ikke tilfældet.

Lad mig lige hurtigt slå fast, at staten faktisk bruger ca. 200 mio. kr. i år alene på færgebetjeningen af øen. Den årlige bevilling blev hævet fra ca. 150 mio. kr. i 2011 til ca. 200 mio. kr. i 2012. Derudover går en del af statens udgifter til DSB til driften af IC Bornholm. Staten betaler også for driften af Bornholms Lufthavn. Derfor er det fejlagtigt at nå til den konklusion, at regeringen kun interesserer sig for Bornholm, når der er røgede sild og Folkemøde på menuen.

Folketingssalen
I sidste uge blev jeg i Folketingssalen stillet spørgsmål om færgebetjeningen.

Desværre er mine svar efterfølgende ikke blevet gengivet korrekt. Peter Juel Jensen fra Venstre spurgte til, hvordan jeg vil sikre trafikal ligestilling i hele landet - at det skal koste det samme at sejle 1 km som at køre 1 km på landevej.

Et emne som i skrivende stund bl. a. bliver vendt af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af Transportministeriet og Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm. Arbejdsgruppen er lige nu ved at udarbejde en rapport.

Derfor slog jeg også fast i Folketingssalen, at jeg vil afvente rapporten og den efterfølgende drøftelse af rammerne for det kommende udbud af Bornholmstrafikken, før jeg udtaler mig yderligere om færgebetjeningen.

Men hvis der skal være trafikal ligestilling i hele landet, skal det offentlige tilskud til færgedriften forhøjes markant.

I Venstres finanslovforslag befinder de penge sig et sted dybt på havets bund, hvilket jeg pointerede i Folketingssalen.

Det blev af uforklarlige årsager vendt til, at regeringen ikke interesserer sig for Bornholm.

Hvordan pointen på kort tid blev forvandlet på den måde, skal jeg ikke kunne sige. Det er også sagen uvedkommende.

Jeg forholder mig til det konstruktive og fremadrettede. Som transportminister har jeg planer om at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om, hvordan det fremtidige udbud til færgebetjeningen skal se ud, senere på året.

Mens jeg venter på rapporten, kan jeg notere mig, at Venstre tilsyneladende er bedre til at formulere ministerspørgsmål end finansierede løsningsforslag.

I partiets finanslovsforslag er der ikke afsat flere penge til færgebetjeningen af Bornholm og trafikal ligestilling for færgerne i det øvrige Danmark.

Jeg er som minister mere optaget af finansieret realistisk politik end af polemik, og derfor ser jeg frem til forhåbentlig konstruktiv debat med alle Folketingets partier senere på året.