Budskapet kan gå förlorat i Öresunds vågskvalp

Aktuella frågor. På sikt ska färre tåg från Sverige köra vidare från Köpenhamn till Helsingör. Det skriver Danmarks transportminister Magnus Heunicke (S).

13. februar 2014

Text: Magnus Heunicke

Som ny dansk transportminister ser jag gärna mer integration mellan Danmark och Sverige, och har inte alls för avsikt att avveckla tågtrafiken över Öresund. Tvärtom räknar jag med att fler tåg ska köra över sundet i framtiden.

När budskap färdas från Danmark till Sverige kan innehållet uppenbarligen gå förlorat i Öresunds vågskvalp. Det har jag fått uppleva under min första vecka som dansk transportminister.

Därför vill jag göra helt klart att mina ambitioner är ett fortsatt starkt dansk-svenskt samarbete. Samtidigt hoppas jag kunna reda ut de värsta missförstånd som färdades från Danmark till Sverige under veckoslutet.

För att såväl danska som svenska passagerare ska få en bättre tågtrafik planerar jag att gradvis separera trafiken till Sverige från den danska regionaltrafiken på sträckan mellan Köpenhamn och Helsingör. Det är den vi i Danmark kallar Kystbanen, och som används av en stor mängd pendlare. Separationen kan först fungera till fullo från cirka 2020 när fler bansträckor på Själland har elektrifierats.

Det här betyder inte att vi skär ner trafiken mellan Danmark och Sverige, tvärtom. För närvarande kör tåg mellan Köpenhamn och Malmö var tionde minut under rusningstid och i övrigt var tjugonde minut. Så ska det förbli. Minst. Kanske behövs det ännu fler tåg i framtiden för det verkar som om reslusten över sundet är stor. Just nu ökar trafiken över Öresundsbron med cirka 5 procent om året.

Däremot ska på sikt färre tåg från Sverige köra vidare från Köpenhamn till Helsingör. I stället ska tågen vända i Köpenhamn. Och det är inget problem. Den danska Trafikstyrelsen uppskattar att bara 3 procent av de passagerare som stiger på mellan Helsingör och Hellerup reser vidare mot Sverige. Ungefär samma blygsamma andel av passagerarna från Sverige fortsätter vidare längs Kystbanen norr om Köpenhamn. Svenskarna tar framför allt tåget till Köpenhamns flygplats och till centrala Köpenhamn. Det ska de givetvis kunna göra även i framtiden.

Det vi vill bryta loss är dels en dansk pendlingstrafik som sträcker sig 40 kilometer in i Danmark och dels en svensk intercitytrafik som sträcker sig över 300 kilometer in i Sverige. Till sin natur skiljer sig tågdriften i Sverige och Danmark åt. Därför tjänar både danskar och svenskar på en uppdelning eftersom den säkrar en stabilare och mer punktlig tågtrafik.

På den svenska sidan kommer det att innebära att tågtrafiken i Sverige i långt mindre utsträckning försenas på grund av omständigheter i Danmark. När tågen i framtiden vänder i Köpenhamn undgår de att påverkas av det som inträffar på pendlingssträckan mellan Köpenhamn och Helsingör.

Jag hoppas att det härmed står helt klart att jag som transportminister inte vill försvaga våra gemensamma band. Tågen som korsar Öresund är en viktig livsnerv för ett fortsatt starkt dansk-svenskt samarbete och ett förnämligt exempel på hur en transportförbindelse kan skapa integration och interaktion mellan två grannländer.

Jag anser att vi ska vara tätt sammanlänkade där det finns väsentliga trafik- och passagerarmässiga skäl för att vara det. Jag tror att det är på så vis danska och svenska passagerare på båda sidor Sundet gynnas bäst, och det är min strävan som ny dansk transportminister.