Byg på danske vilkår

Af Pia Olsen Dyhr, transportminister (SF)

28. januar 2014

I Børsen 22. januar advarer Dansk Byggeri mig mod at være blåøjet over for kinesiske entreprenører og at tro, at deres deltagelse i danske byggeprojekter ikke vil ske med statspenge i ryggen. Jeg vil gerne slå helt fast, at jeg forstår Dansk Byggeris bekymringer. Jeg er meget opmærksom på, at når vi udbyder offentlige bygge- og anlægsprojekter, sker det i en åben, lige og fair konkurrence og med krav om, at arbejdet udføres under danske løn- og arbejdsvilkår, så vi undgår social dumping.

Dansk Byggeris udtalelser kom på baggrund af mit besøg i Kina og Japan, hvor jeg bl.a. havde et møde med en kinesisk entreprenørkoncern. Her forklarede jeg om den måde, vi gennemfører udbud af vores infrastrukturprojekter, og om vores krav til løn- og arbejdsvilkår. Jeg understregede, hvor vigtigt det er fuldt ud at leve op til kravene om social ansvarlighed.

Samtidig blev jeg meget klogere på, hvordan kineserne ser på de udfordringer, der er forbundet med at gennemføre anlægsopgaver i Europa, herunder de sager, der har været om forsinkelser og kontraktlige problemer med projekter udført af kinesiske entreprenører. Jeg er fuldt ud opmærksom på, at der er eksempler fra bl.a. Polen, hvor kinesiske entreprenører havde problemer med at levere som aftalt, eller hvor der var problemer med arbejdsforholdene.

Mit besøg i Kina handlede især om at få inspiration og høre om deres erfaringer med store infrastrukturprojekter. Jeg ønsker på ingen måde at favorisere kinesiske selskaber. Alle danske og udenlandske selskaber er velkomne til at byde ind på vores bygge- og anlægsprojekter. Det kan jeg forstå, at også Dansk Byggeri hilser velkommen.

Jeg er først og fremmest optaget af at få kvalitet for pengene, at frister og budgetter bliver overholdt, samt ikke mindst at arbejdet sker på danske løn- og arbejdsvilkår. Det sikrer vi bedst ved at have den nødvendige viden om bygherre og en åben dialog om de krav, vi stiller. Dels med fagforeningerne, dels med mulige tilbudsgivere – også udenlandske.