Fællesskabet er fremtidens infrastruktur

KOLLEKTIV TRAFIK Gode pendlerforhold danner rammen om en velfungerende hverdag og skaber et dynamisk Danmark med et stærkt fællesskab.

12. juni 2014

Af Magnus Heunicke, transportminister

Fremtiden venter derude, og hvad der sker i morgen skal besluttes i dag. Det er et ansvar, jeg som transportminister tager meget alvorligt. Vi står overfor meget store investeringer i den danske infrastruktur. Hvad enten det er nye tog, udbygning af jernbanen, motorvejsprojekter, bedre forhold for havnene eller luftfarten, så skal der træffes nogle beslutninger, der bringer Danmark fremad og skaber arbejdspladser. Som transportminister skal jeg samle politikerne på tværs af partierne for at træffe de beslutninger, som på sigt vil skabe et mere dynamisk Danmark, når fremtiden en dag er blevet til nutiden.

Infrastrukturen skal gå op
Når jeg sidder for enden af forhandlingsbordet, så har jeg bedre pendlerforhold i baghovedet. Det gælder både på vejene og i den kollektive transport. Ligegyldig om man dagligt tager bil, bus, tog eller cykel, så skaber gode pendlerforhold vækst, udvikling og danner rammen for en velfungerende hverdag, hvor arbejde og familie kan gå op i en højere enhed. Regeringen har i starten af det nye år vedtaget en historisk ambitiøs Togfond til 28,5 mia. kr., der vil skabe et mere dynamisk Danmark med 1-times kørsel mellem Danmarks største byer. Det skaber arbejdspladser nu og i fremtiden, og det giver grønnere og hurtigere kollektiv transport. Det er et eksempel på, hvordan vi kan investere os til en bedre fremtid, for de mange danskere, der hver dag tager toget. 

Gode rammer for kollektiv transport
Men ligegyldig hvor stærk og hurtig en kollektiv transport vi har, så vil der stadig køre biler på vejene. Derfor skal vi også hele tiden sørge for, at vi også her skaber gode rammer for, at man kan komme hurtigt frem på vejene, så samfundets ressourcer ikke bruges i en motorvejskø. Det nyder ingen godt af. Jeg ved, at der er rigtig mange spændende og konkrete vej- og togprojekter rundt om i landet. Der er mange borgere, der drømmer om at få netop den forbindelse, som vil lette deres daglige byrde. Vi kan selvsagt ikke gennemføre alle projekter nu og her, men når jeg skal være med til at tage stilling til projekter, så kigger jeg bl.a. på samfundsøkonomien og hvorvidt projektet kan skabe arbejdspladser. Vi er i en tid, hvor rettidig omhu er en pligt, og det gælder ikke mindst inden for transportområdet.

Mobilitet og dynamik i infrastrukturen
Men fremtidens infrastruktur er også mere end tal, beregninger og konkrete projekter. Det handler også om samfundsvisioner og drømme. Min transportvision går ud på at bidrage til at skabe et stærkt Danmark, hvor fællesskabet er fundamentet, der knytter os sammen. Når vi eksempelvis laver en hurtigere forbindelse mellem landsdelene, så er det ikke bare fordi at en time-model lyder godt. Det er for at gøre os mere mobile og dynamiske. I en globaliseret verden skal vi ikke kun bruge omverdenen, vi skal i ligeså høj grad bruge og hjælpe hinanden til at skabe en bedre hverdag. Fremtidens infrastruktur handler ikke kun om fremkommelighed, det handler i ligeså høj grad om fællesskab.