Femern-forbindelsen er et solidt og vigtigt projekt

01. september 2014

Rederiet Scandlines har travlt for tiden. Selvfølgelig med at kaste anker og sejle færger, men også med at kaste om sig med beskyldninger.

Senest er jeg her i Børsens spalter blevet beskyldt for at ignorere Scandlines og ikke at besvare de spørgsmål, jeg bliver stillet af Folketinget. Det er på ingen måde tilfældet.

Lad os få tingene på det rene. Scandlines mener, at den danske stat giver ulovlig statsstøtte til både Øresundsforbindelsen og den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Det har rederiet klaget over til EU-Kommissionen.

Uenig i anklagerne

Jeg er uenig i anklagerne. Finansieringsmodellen for både Øresundsforbindelsen og projekteringen af Femern Bælt-forbindelsen er i sin tid nøje blevet forklaret for EU-Kommissionen.

Og netop nu er regeringen i gang med at orientere om anlægsfasen for Femern Bælt-forbindelsen.

Og ja, både den danske stat og EU giver støtte til Femern, det er en grundlæggende forudsætning for projektets holdbarhed.

Svarer på spørgsmål

Jeg svarer grundigt på de spørgsmål, Scandlines har stillet til EU-Kommissionen.

Transportministeriet er i dialog med Kommissionen, og i løbet af kort tid har vi besvaret alle de mange og opfølgende spørgsmål.

Det er lige efter bogen og langt mere nyttigt end at føre skyttegravskrig i medierne.

Scandlines har tilsyneladende også gennem Venstre-politikeren Hans Andersen stillet et folketingsspørgsmål, som der bliver svaret på efter reglerne.

Fordi der var sommerferie i ministeriet, har jeg sendt et foreløbigt svar, og efter at have indhentet de nødvendige oplysninger til at svare fyldestgørende, er det endelige svar på vej.

Jager spalteplads i medier

Når Scandlines bliver ved med at jagte spalteplads i medierne, må det være et led i forsøget på at bekæmpe Femern Bælt-forbindelsen, som vil sikre en hurtig og direkte forbindelse til Tyskland med en sænketunnel, der er i drift 24 timer alle ugens syv dage året rundt. Og som vil styrke jernbanetransporten i Europa.

Den kommende forbindelse udfordrer naturligt Scandlines monopol på færgedriften.

Men jeg er ikke interesseret i at blande mig i, om man vil foretrække at drikke morgenkaffe på færgen eller vil spare knap en time på at krydse Femern Bælt. Det vil jeg lade være helt op til brugerne.

Jeg er til gengæld meget optaget af, at Danmark får en direkte og lynhurtig forbindelse til Tyskland og resten af Nordeuropa, som vil skabe vækst og arbejdspladser både regionalt og nationalt.