Femern-plan er vigtig og visionær

Af Magnus Heunicke, transportminister, S

02. maj 2014

Jeg vil ikke forsøge at lægge skjul på det åbenlyse: Jeg synes, Femern Bælt-forbindelsen er et rigtig godt og visionært projekt og en stærk investering i fremtiden.

Det er Bent Johannsen, Kristian Larsen og Sven Skovmand ikke enige i. I Information den 14. april skriver de, at Danmark smider gode penge direkte ned i Femern Bælts dybe hav med den stort planlagte forbindelse, og forfatterne så helst, at vi lægger projektet i graven. Det kommer på ingen måde til at ske.

Som Femern A/S også ved flere lejligheder har redegjort for, er der lavet grundige beregninger af økonomien i projektet, som også bliver opdateret i forbindelse med arbejdet med anlægsloven.

Og når man samtidig ser på, hvad projektet fører til på længere sigt, har jeg svært ved at forstå pessimismen.

Når Femern Bælt-anlægget er færdigbygget i 2021, vil der være mulighed for en togtur fra København til Hamborg på helt ned til 2 timer og 31 minutter uden stop og 2 timer og 40 minutter med stop undervejs. I dag tager det 4 timer og 34 minutter. Det giver fornyet mobilitet mellem Danmark og Europa og åbner et hav af nye vækstmuligheder. Men vi behøver ikke vente helt til 2021, før samfundet får glæde af projektet.

Der er masser af arbejdspladser i projektet allerede i anlægsfasen, både nationalt og lokalt.

Vigtige arbejdspladser Skal der eksempelvis bruges en produktionshavn i forbindelse med bygningen af den nye Storstrømsbro, har Vejdirektoratet besluttet, at det bliver Nakskov Havn. Det vil forventeligt give omkring 200 til 400 lokale arbejdspladser.

Og der kommer til at være rigtig mange arbejdspladser i anlægsfasen. Når anlægsarbejdet er på sit højeste, vil det anslået give beskæftigelse til omkring 3.000 personer på den danske side og 1.000 personer på den tyske side. Det er vigtige arbejdspladser, og vi har brug for al den beskæftigelse, vi overhovedet kan opstøve.

Lige så længe der har været store trafikpolitiske investeringer, lige så længe har der været kritikere. Øresundsbroen og Storebæltsbroen måtte også stå for skud i sin tid, men i dag vil de færreste nok være dem foruden.

Og Femern Bælt vil på samme måde gavne Danmark fremover.

Det er en visionær investering, der samtidig skaber tiltrængte arbejdspladser nu og her.

Femern-forbindelsen giver fornyet mobilitet mellem Danmark og Europa og åbner et hav af vækstmuligheder.