Forfejlet kritik af Femern

27. juni 2014

Af Magnus Heunicke
transportminister (S)

 
Den seneste tid er der i JP blevet rejst kritik af Femern Bælt-forbindelsen, og jeg er som udgangspunkt stor tilhænger af debat.

Men den seneste kritik af Femern Bælt-beregningerne baseret på en ny tysk trafikprognose rammer helt ved siden af. Faktisk understøtter den nye tyske trafikprognose de forudsætninger, vi har lagt til grund for Femern Bælt-projektet.

Tillad mig at blive en smule teknisk: Den nye tyske prognose viser en stigning på 0,5 pct. i personbilstrafikken.

Det tal er lavere end den trafikvækst på 1,7 pct., som vi har forudsat i rentabilitetsberegningerne for Femern Bælt-projektet, men tallene kan bare ikke sammenlignes, da de 0,5 pct. er et generelt tal for trafikken i Tyskland, som bl. a. omfatter indkøbsture, pendlingstrafik og meget mere.

Det er ikke relevant for et grænseoverskridende projekt som Femern Bælt.

Ser man på de nye tyske tal for godsmængden transporteret med lastbil og jernbane mellem Danmark og Tyskland, er stigningen højere. Den nye tyske trafikprognose forventer en vækst på henholdsvis 2,1 pct. og 2,5 pct. om året. Også godstrafikken mellem Sverige og Tyskland forventes at stige med omkring 2 pct. om året ifølge de tyske tal.

For så vidt persontrafikken angår, forventes antal erhvervsrejsende i bil på afstande over 1.000 km at stige med 3 pct. om året. Disse tal ligger alle højere end de 1,7 pct., vi lægger til grund for Femern Bælt-projektet.

Femern Bælt-forbindelsen er et vigtigt og visionært projekt, og der er ikke noget jubeloptimistisk over hverken trafikprognoserne eller økonomien i projektet.