Godt dansk-tysk samarbejde

10. oktober 2014

Af Magnus Heunicke (S), transportminister

I en leder den 6. oktober 2014 beskylder Flensborg Avis fejlagtigt den danske regering for at sove i timen i forhold til den nødvendige udbygning af infrastrukturen i Slesvig-Holsten.

Jeg vil gerne understrege, at jeg lægger overordentligt stor vægt på, at vi nu og fremover har gode trafikforbindelser mellem Danmark og Tyskland. Det gælder såvel i Jyllandskorridoren som i Femern Bælt-korridoren.

Den 9. september 2014 mødtes jeg med delstatsregeringerne i Slesvig-Holsten og i Hamborg.

På mødet drøftede vi blandt andet status for de dansk-tyske infrastrukturforbindelser og det fremadrettede behov for investeringer i vores infrastruktur.

Jeg understregede betydningen af forbindelserne over Kielerkanalen for Danmark og den danske samhandel med udlandet, og at der både er behov for at fremtidssikre motorvejsforbindelsen og jernbaneforbindelsen.

Den konkrete prioritering af infrastrukturprojekter er dog naturligvis et tysk anliggende, men i et dansk perspektiv er det glædeligt, at der er fokus på behovet for at finde løsninger på de udfordringer, man står over for.

Disse synspunkter vil jeg også tilkendegive over for den tyske forbundstransportminister.

Når det kommer til Femern Bæltprojektet, følger vi på dansk side tidsplanen, og jeg forventer at fremsætte forslag til anlægslov i Folketinget i begyndelsen af februar 2015.

Det er bestemt også mit indtryk, at man på tysk side følger planen.

Fra forbundstransportministerens side er det ved gentagne lejligheder blevet understreget, at man fra tysk side naturligvis lever op til de forpligtelser, der følger af den dansktyske traktat om Femern Bælt-forbindelsen.

For nyligt meldte man fra tysk side ud, at man vil bygge to nye broer - en til biler og en til jernbane - over Femern Sund.

Og på et pressemøde i forbindelse med det nyligt afholdte Fehmarnbelt Days i København bekræftede ministerpræsident Torsten Albig, at der arbejdes med udbygningen af de tyske vej-og baneanlæg.

Jeg har derfor tillid til, at anlæggene på tysk side står klar som aftalt.