Heunicke: Scandlines fortsætter mudderkastningen

REPLIK: Scandlines kaster om sig med anklager og beskyldninger, hvor den ene er mere vild end den anden. Men det er nok ikke sidste gang, at vi ser Scandlines angribe Femernforbindelsen. Det skriver transportminister Magnus Heunicke (S) i et svar til Scandlines.

23. oktober 2014

Af Magnus Heunicke (S)
Transportminister


Der skal åbenbart mere end en utvetydig afgørelse fra en samlet Europa-Kommission til at få Scandlines til at holde op med at kaste om sig med anklager og beskyldninger, hvor den ene er mere vild end den anden. Derfor vil jeg gerne bringe lidt fakta ind i en debat, som Scandlines igen og igen forsøger at bringe op i et skingert toneleje, hvor vi skal stå i hver sin skyttegrav og kaste mudder efter hinanden i medierne. Det kommer der ikke noget frugtbart ud af. 

Kommissionen afgjorde i sidste uge to klagesager fra Scandlines, der henholdsvis den 17. april 2013 og den 8. januar 2014 indgav klager til EU’s konkurrencemyndigheder om påstået ulovlig statsstøtte til Øresundsbro Konsortiet. Scandlines hævdede, at vores finansieringsmodel, den såkaldte statsgarantimodel, er ulovlig statsstøtte.  

Det sagde en samlet Kommission klart nej til med afgørelsen i sidste uge. Finansieringen med statsgarantimodellen er forenelig med EU-retten, og dermed blev Scandlines’ klager afvist. Det glæder mig naturligvis, at Kommissionen har samme opfattelse af retstilstanden, som jeg hele tiden har gjort gældende. I det harmdirrende indlæg, som Scandlines har forfattet her til Altinget, skriver rederiet, at klagerne over Øresundsforbindelsen ikke vedrører Øresundsforbindelsen, men den kommende Femern Bælt-forbindelse. 

Brud med Scandlines monopol
Den form for logik kan man jo mene meget om, men tilbage står i hvert fald det utvivlsomme faktum, at Scandlines på nuværende tidspunkt har monopol på overfarten over Femern Bælt, hvilket er en guldrandet millionforretning, hvor pengene fosser ind i kassen. Selskabet føler sig naturligvis truet af, at vi får en direkte forbindelse, hvor bilisterne kan spare en time og kan køre, hvornår de ønsker uden at tænke på en sejlplan, og som er åben uanset vind og vejr. 

Samtidig vil Femernforbindelsen kunne bidrage til en grøn omstilling af transporten, da jernbanen vil blive styrket for både gods og passagerer. Godstogstrafikken til/fra Østdanmark og Sverige er i dag henvist til den 160 km lange omvej over Storebælt, da Scandlines ikke kan betjene godstog på sin overfart.

Udover de to Øresundsklager, som nu er blevet afvist, har Scandlines også sendt to klager til Kommissionens konkurrencemyndigheder om Femern Bælt forbindelsen. Den første fra selskabet selv, og den anden fra selskabets ejer, kapitalfonden 3i. De to klager vedrører mange af de samme elementer, som de ridser op i indlægget her i Altinget. 

Afgørelsen ligger hos Kommissionen
Transportministeriet har afgivet svar til Kommissionen, og det er derfor nu op til Kommissionen at træffe afgørelse i de to klagesager, helt efter bogen. Det er bestemt ikke første gang, og nok heller ikke sidste gang, at vi kommer til at se Scandlines i et hovedkulds angreb på Femern Bælt-forbindelsen. Selskabet vil gøre, hvad det kan for at bevare sit monopol. 

Jeg vil ikke blande mig i, hvordan brugerne fremover foretrækker at krydse Femern Bælt. Om de vil benytte færgen, eller spare omkring en time på overfarten ved at bruge den faste forbindelse. Jeg er derimod meget optaget af, at Østdanmark får en direkte og hurtig forbindelse til Tyskland og resten af Nordeuropa, som vil skabe vækst og arbejdspladser både regionalt og nationalt. 

Og imens Scandlines fortsætter sine skingre angreb og tilsyneladende vil gå til EU-Domstolen med Øresundsklagerne, koncentrerer jeg mig om at fremlægge et historisk udførligt og grundigt beslutningsgrundlag med en opdateret trafikprognose og et anlægsbudget baseret på konkrete tilbudspriser fra entreprenørerne, når jeg i begyndelsen af februar næste år fremsætter et forslag til anlægslov for Femern Bælt-forbindelsen i Folketinget. Jeg er glad for den solide opbakning, der er til projektet blandt Folketingets partier.