Ja til tog for alle

SVAR PÅ INDLÆG: Vi skal skabe gode forhold for alle passagerer, som nyder godt af den kollektive trafik - også personer med et handicap.

24. september 2014

Af Magnus Heunicke MF (S) transportminister

Vi skal arbejde for at skabe gode forhold for personer med et handicap, der rejser med toget. Det er jeg helt enig med Anders J. Andersen i, som her i Sjællandske den 19. september skriver om de besværligheder, det medfører, når man som kørestolsbruger skal tage toget og bestille hjælp god tid i forvejen.

Møde i morgen

Jeg skal i morgen torsdag mødes med Danske Handicaporganisationer, og her ser jeg frem til at få en god og konstruktiv dialog om, hvordan vi bedst muligt kan sørge for, at personer med et handicap kan få en god oplevelse med toget. Det er vigtigt, at vi forsøger at skabe lige muligheder for alle i den kollektive trafik.

Ny DSB-kontrakt

Der er sket rigtig meget de seneste år på det her område, men jeg erkender gerne, at der stadig er udfordringer.

Derfor er det vigtigt, at DSB fortsat er opmærksomme på at forsøge at skabe løsninger til gavn for personer med et handicap, som rejser med toget. Vi er lige nu i gang med at forhandle den kommende DSB-kontrakt, og her bliver der også diskuteret, hvordan vi fremover kan sikre god tilgængelighed.

Og politisk er der vilje til at prioritere gode forhold for de handicappede. På Finansloven 2013 blev der afsat 25 mio. kroner til forbedring af tilgængeligheden på togstationer, og ved nyanlæg og større renoveringsarbejder indtænkes tilgængelighed fra starten i forbindelse med såvel planlægning, anlæg og drift.

Vi står i disse år også overfor en ny og spændende tid for den danske jernbane.

Med Togfonden har vi afsat 28,5 mia. kroner til en fuld elektrificering af jernbanen med hurtigere og mere miljørigtig tog. Det betyder samtidig, at vi skal købe de tog, som skal køre på den danske jernbane fremover.

Det er en vigtig beslutning og rigtig mange overvejelser og hensyn spiller ind og heriblandt tilgængelighed.

Og når tiden kommer, vil jeg under alle omstændigheder sørge for at forhøre mig hos de relevante eksperter, som har viden om området.

Vi skal skabe gode forhold for alle passagerer, som nyder godt af den kollektive trafik - også personer med et handicap. Derfor ser jeg frem til fortsat at have en god og konstruktiv dialog med Danske Handicaporganisationer, DSB og alle de personer, der ligesom mig er interesseret i, at alle passagerer kan rejse nemt og behageligt med toget.