Kamp mod social dumping på landevejene

03. november 2014

Af MAGNUS HEUNICKE transportminister, S

CABOTAGEKØRSEL Vi står lige nu overfor et problem i lastbilbranchen, der er ligeså virkeligt og håndgribeligt som asfalten på vejene: Tågede EU-regler skaber øget mulighed for unfair konkurrence og gør det sværere at opretholde danske arbejdspladser.

Indtil nu har Venstre været tavs, når det drejer sig om løsninger på detteproblem. Derfor lyttede jeg efter med stor interesse, da en af partiets magtfulde mænd Carl Holst for første gang løftede sløret for partiets konkrete politik for at bekæmpe social dumping på vores veje. Venstre vil løse problemet ved at sænke de danske lønninger med en skattefinte. Ikke alene er forslaget usolidarisk, det er også en kamp mod bunden.

Venstres lønkonkurrence-fidus findes allerede i rederibranchen, og her er resultatet, at man de seneste år faktisk har mistet arbejdspladser. Det kunne fagforbundet CO-sea fortælle i forlængelse af Venstres idé om at sænke chaufførenes løn.

Venstres usolidariske forslag slår grundlæggende fast, at der er to veje at gå i kampen mod social dumping på landevejene. Vi kan gå ind i et lønræs mod bunden, som bliver et opgør med de løn-og arbejdsvilkår, som fagforeningerne nøjsomt har kæmpet for igennem årtier. Eller vi kan fortsætte den kamp, jeg har indledt som transportminister, hvor vi skal have skabt klare og ordentlige regler for lastbilkørsel, som ikke bliver kørt over af opportunister, der spekulerer i at snyde.

Helt konkret er jeg lige nu i gang med et opgør om de tågede cabotageregler.

Cabotagekørsel handler om de situationer, hvor lastbiler fra et andet EU/ EØS-land efter en international transport har ret til at køre tre indenrigsture inden for syv dage. Cabotagekørslerne gavner både miljøet og økonomien, fordi de begrænser omfanget af tomkørsel med lastbiler.

Men på grund af de meget store forskelle på løn-og arbejdsvilkårene for chauffører EU-landene imellem er der også en risiko for snyd og dermed social dumping.

Regeringen har derfor indskærpet hvad en cabotage-tur er, stillet strengere krav til lastbilchaufførenes dokumentation og hævet bøderne ved snyd.

EU mener, at vi går for vidt, og vil have os til at lempe reglerne, men jeg vil som transportminister ikke bøje mig, og jeg er parat til at tage sagen hele vejen til domstolen.

Samtidig er jeg ved at bygge en alliance i EU med transportministre kolleger, som står sammen om at skabe klarere regler for cabotage-kørsel.

Regeringen har derfor indskærpet hvad en cabotagetur er, stillet strengere krav til lastbilchaufførenes dokumentation og hævet bøderne ved snyd.