Mange muligheder med Femern Bælt-forbindelsen

14. juni 2014

Af Magnus Heunicke transportminister (S)
 
Det glæder mig, at der er debat om den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Det er en vigtig investering, som kommer til at ændre det danske samfund. Derfor er det godt med en god og konstruktiv dialog om projektet.

Historisk har store infrastrukturprojekter altid mødt modstand, og derfor er jeg heller ikke overrasket over, at enkelte ser kritisk på den nye forbindelse. Det ærgrer mig til gengæld, at kritikken kører i ring.

Vi bør huske at holde det store perspektiv for øje og i fællesskab søge at besvare de centrale spørgsmål med betydning for vores samfund: Hvordan kan vi bruge forbindelsen til at udvikle Danmark? Hvordan kan vi få skabt mere vækst og flere arbejdspladser? Og hvordan kan vi udnytte et endnu stærkere samarbejde med vores vigtigste samhandelspartner, Tyskland? Det er for mig de helt centrale spørgsmål.

Nødvendige forbehold er taget

Forfatterne Sven Skovmand, Bent Larsen og Kristian Larsen udtrykker i Jyllands-Posten 5/ 6 endnu en gang bekymring for økonomien i projektet.

Til det vil jeg sige det så klart, som det overhovedet kan lade sig gøre på skrift: De økonomiske beregninger og trafikprognoserne er forsigtige, og der er også opstillet et scenarie med parallel færgefart, hvis Scandlines fortsætter færgedriften på Rødby- Puttgarden. Alle nødvendige forbehold er taget helt fra start af, og Femern Bælt-forbindelsens fundament er lige så solidt som den beton, den kommende sænketunnel skal støbes i.

Regnet igennem til sidste detalje

De seneste beregninger er lavet i 2011, og når Folketinget skal tage stilling til et forslag til anlægslov i næste folketingssamling, får vi endnu en gang opdateret rentabilitetsberegningerne af projektet, hvor alt bliver regnet igennem ned til den mindste detalje.

Det kræver mod at træffe beslutninger, som ændrer samfundet.

Det mod havde politikerne, da man i sin tid besluttede at bygge Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Resultatet ser vi i dag med to populære og dynamiske forbindelser, der henholdsvis binder Danmark sammen og styrker integrationen over Øresund. Jeg vil sende en stor tak til de handlekraftige politikere, der havde visionerne og modet til at realisere de to faste forbindelser. Med Femern Bæltforbindelsen åbner der sig et hav af nye muligheder, og vi skal som samfund udnytte hver og én.