Ny strategi mod trafikulykker

Af Magnus Heunicke transportminister (S), Frederiksholms kanal 27 F, 1220 København K

24. marts 2014

HØJRESVING: Blot få sekunder i et sving kan blive skæbnesvangre.

Familier kan blive knuste og efterladt med ar på sjælen i løbet af ganske kort tid. Derfor skal vi arbejde på at komme de tragiske hændelser til livs. Med en ny strategi intensiverer vi nu kampen mod højresvingsulykker, og det er en vigtig kamp at kæmpe.

I 2013 mistede syv cyklister livet i mødet med højresvingende lastbiler, og tretten kom til skade, hvilket var flere end året før. Det er unødvendigt og tragisk hver gang en cyklist kommer til skade, og vi har et fælles ansvar for, at vi alle kan færdes trygt i trafikken.

Siden efteråret har der været et arbejde i gang i Justitsministeriet og Transportministeriet for at komme med løsningsforslag til at bekæmpe højresvingsulykker. Der er kommet mange input til arbejdet både fra lastbilchauffører, bilister, cyklister og fodgængere.

Det understreger, at der er et bredt og fælles samfundsønske om at undgå ulykkerne.

Det er et grundigt arbejde, der er blevet gjort, og ud af den brede palet af tiltag, vil jeg i første omgang gå videre med tre konkrete forslag, som eksperter har vurderet kan bidrage til at begrænse højresvingsulykker.

Vi skal i samarbejde med kommunerne se på mulighederne for at lave et storskala-forsøg med cykelbokse. En cykelboks er et ekstra venteareal til cykler, som er placeret foran bilernes stoplinje i højresvingsbanen. Den er markeret med et hvidt cykelsymbol og en stoplinje. Boksen gør dels cyklister, der holder for rødt, mere synlige for bilerne og lastbilerne, dels sikrer den, at cyklisterne kan passere krydset før den øvrige trafik, og lastbilerne eksempelvis drejer til højre.

Der er kun få cykelbokse i Danmark, men der er mange i gadebilledet i Holland og i byer som Stockholm og London. Erfaringerne viser, at det kan være en effektiv måde at begrænse højresvingsulykker. Det er et tiltag, hvor vi i samarbejde med kommunerne hurtigt kan skabe en nødvendig tryghed for cyklisterne.

Jeg vil også lægge op til, at vi ser på en undervisningspakke til lastbilchauffører. Når chaufførerne hvert femte år alligevel skal af sted på efteruddannelse, skal forebyggelse af højresvingsulykker på programmet. Undervisningspakken skal hjælpe chaufførerne til at opnå viden om, hvad de skal gøre for at komme sikkert igennem et højresving. Det handler eksempelvis om at indstille spejlene korrekt og at få fokus på, hvor lidt der skal til, før cyklister bliver skjult af genstande i ruderne. Det er vigtigt, at chaufførerne er klædt bedst muligt på og har nyttig viden om at undgå højresvingsulykker.

Der ligger også en vigtig opgave i forhold til at hjælpe kommunerne med, hvordan de bedst muligt kan forebygge højresvingsulykker. Derfor skal Transportministeriet tilbyde en praktisk og funktionel vejledning, som kommunerne kan bruge i deres daglige arbejde. Omkring 95 procent af det offentlige vejnet er ejet af kommunerne, og derfor er det enormt vigtigt, at de er klædt bedst muligt på til at skabe sikre forhold for cyklisterne. Den store fælles samfundsindsats starter i det små, og derfor er det centralt, at der er vigtig viden og ekspertise i hver eneste af landets kommuner.

Der er også brug for en målrettet indsats af politiet i kampen for at undgå højresvingsulykker. Derfor er den nye strategi drøftet løbende med Justitsministeriet. Vi lægger nu op til, at politiet skal intensivere indsatsen i forhold til målrettede kontroller af udsyn, spejle og spejljustering i lastbilerne.

Derudover vil der fremover blive udstedt bødeforlæg til chauffører, der ikke har deres spejle indstillet korrekt. Samtidig skal politiet målrettet medvirke til, at cyklisternes viden om lastbilernes blinde vinkler øges. Det kan forhåbentlig medvirke til, at den risikobetonede adfærd i trafikken mindskes.

Jeg bilder mig ikke ind, at arbejdet for at forhindre højresvingsulykker er fuldendt med de tiltag, vi nu lægger op til at gennemføre.

De andre anbefalinger, der fremgår af strategien, vil jeg stadig følge og drøfte løbende, og alle, der arbejder med trafiksikkerhed, er velkomne til at finde inspiration i det katalog, der nu bliver lagt frem.