Togfonden har en god finansiering

20. december 2014

Af Magnus Heunicke MF (S) transportminister

Venstres kritik af økonomien i Togfonden er forfejlet.

På grund af et øjebliksbillede med lave oliepriser på verdensplan, tror Venstre, at der er et hul i finansieringen af det historiske løft af jernbanen. Det er ikke tilfældet.

Regeringen har lavet en god og bred aftale i Folketinget med en sund og robust fi-nansieringsmodel til en fuld en elektrificering af jernbanen og en timedrift mellem landets største byer.

Vi har afsat pengene til et mærkbart løft af den danske jernbane ved at hæve beskatningen af nordsøolien, så udenlandske selskaber betaler det samme for olien som danske Mærsk.

Finansieringen af Togfonden ligger i det næste årti, og da oliepriserne naturligt vil gå op og ned, har vi indtil videre kun disponeret over 23 mia. kroner. Så der er allerede indbygget en buffer på over fem mia. kroner i Togfonden.

Samtidig har vi i den brede forligskreds aftalt, at vi mødes i 2024 for at gøre status over økonomien i Togfonden.

Skulle der være kommet færre eller flere penge ind, end hvad der er forudsat, så vil det blive håndteret i den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken.

Og det er ikke unormalt, at infrastrukturinvesteringer bliver tilrettelagt via finanspolitikken.

Eksempelvis er der med den såkaldte infrastrukturfond, som forvaltes af en transportforligskreds, hvor Venstres Kristian Pihl Lorentzen sidder med ved bordet, over kortere årrække besluttet investeringer for over 100 mia. kr. i infrastruktur hovedsagligt fi-nansieret over finansloven.

Der er med andre ord fuldstændig styr på økonomien i Togfonden, og uanset hvordan oliepriserne skulle udvikle sig i de kommende år, har vi med beskatningen af nordsøolien for udenlandske selskaber gjort det meget lettere at få finansieret denne helt nødvendige modernisering af den danske jernbane.

Timemodellen, som Togfonden realiserer, har de borgerlige i øvrigt selv foreslået.

I udspillet » Bæredygtig transport - bedre infrastruktur « fra 2008 skrev de: » Regeringen vil iværksætte en dansk højhastighedsstrategi for togtrafikken mellem de største byer - Timemodellen.

« Og i en kronik fra 2008 kaldte daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen og daværende transportminister Lars Barfoed timemodellen for » flagskibet i den kollektive trafik « . Mens Venstre tilbage i 2008 åbenlyst gik ind for hurtigere tog, har de til gengæld på intet tidspunkt haft travlt med at fortælle danskerne, hvor pengene skal findes.

Den dag i dag venter vi stadig i spænding på deres bud på en finansieringsmodel.

Regeringen har taget initiativet, løftet ansvaret og fundet den nødvendige fi-nansiering til et historisk projekt, som bringer Danmark fremad. S om samfund bliver vi samlet set rigere af at gennemføre elektrificeringen og timeplanen, fordi togdriften bliver mere effektiv, så tusindvis af passagerer vil kunne komme hurtigere frem hver eneste dag.