TRAFIK: Fortsat masser af tog over Øresund

13. februar 2014

Af MAGNUS HEUNICKE, TRANSPORTMINISTER (S)

I SIDSTE uge rejste jeg en debat om trafikken på en af vores største pendlerstrækninger, Kystbanen mellem København og Helsingør.

Her slog jeg fast, at jeg arbejder for, at trafikken på Kystbanen skal adskilles fra togtrafikken over Øresund. Men det er blevet misforstået, især på den svenske side af Sundet, og det er ærgerligt. I tirsdagens Politiken skriver formand for Region Skåne Pia Kinhult, at jeg vil gøre det besværligt for svenskere at benytte Københavns Lufthavn og gøre det besværligt at bo i Danmark og arbejde i Sverige - og omvendt. Det udsagn har ikke hold i virkeligheden. For jeg har ingen planer om at skære ned på trafikken mellem Danmark og Sverige.

I øjeblikket er der tog mellem København og Malmø ca. hvert 10. minut i myldretiden og hvert 20. minut uden for myldretiden, og det skal der fortsat være.

Måske skal der endda være flere tog i fremtiden, for det ser ud til, at lysten til at rejse over Sundet stiger. Men det er uhensigtsmæssigt, at det er kystbanetogene fra Helsingør, der fortsætter over Øresund.

Trafikstyrelsen anslår, at kun 3 procent af de passagerer, der står på mellem Helsingør og Hellerup, kører videre mod Sverige.

Og nogenlunde samme beskedne procentdel af passagererne fra Sverige kører videre op ad Kystbanen. Desuden er det uhensigtsmæssigt, at to så forskellige trafiksystemer som den ca. 40 km lange Kystbane og sydsvenske strækninger på flere hundrede km er koblet sammen.

Det svarer til, hvis Kystbanen hang sammen med de danske Intercitytog.

Det er derfor, at jeg vil arbejde for, at Øresundstogene på sigt kommer til at vende i København, mens Kystbanen skal hænge sammen med regionaltrafikken på resten af Sjælland. Det vil ikke kun gavne Kystbanen, men også Øresundstogene.

Svenskerne vil dermed få en mere stabil drift til lufthavnen i Kastrup og stationerne i centrum af København. Lige der hvor behovet for togtrafikken er.