Visioner for jernbanen kræver handling

14. november 2014

Af Magnus Heunicke, transportminister (S)

DEBAT - Kristian Pihl Lorentzen (V) og Torsten Schack Pedersen (V) fortsætter her i Børsen angrebene mod den historisk ambitiøse togfond.

Først mente Venstre, at de ændrede beskatningsregler for nordsøolien, som skaffer 28,5 mia. kr., ville skræmme investorerne væk. Det viste sig at være skudt helt ved siden af. Interessen for at få del i nordsøolien har aldrig været større.

Nu mener Venstre så, at timemodellen er skævvridende for Danmark og svær at realisere.

Det har heller ikke hold i virkeligheden. Eksperter fra Trafikstyrelsen og Banedanmark har undersøgt, om timemodellen kan realiseres. Og svaret er klart: Det kan den.

Men det er med mindre luft i køreplanen, end DSB regner med. Standsningerne på stationerne skal f.eks. ikke vare mere end to-tre minutter. Det kan lade sig gøre i andre lande, så det kan det også i Danmark.

Der er samtidig lavet grundige beregninger af, hvordan rejsetidsbesparelserne kan komme passagerer over hele landet til gode – og ikke kun mellem de store byer. På hele jernbanen vil der være væsentlige rejsetidsgevinster ved hjælp af korte omstigningstider fra superlyntog til andre tog, men netop betinget af timedriften på hovedstrækningerne.

Godt vi har regeringen
Visioner er vigtige, og med togfonden er regeringen godt i gang med at gøre et historisk løft af jernbanen til virkelighed. Imens forsøger Venstre sig med slag i den tomme luft og ufinansierede forslag.

F.eks. skriver de, at de støtter op om en elektrificering af jernbanen, men vil ikke støtte togfonden. Men hvor skal de penge så komme fra? Det leverer de ingen svar på.

Man kan også undre sig over, at Venstre kritiserer den nye togbro over Vejle Fjord for at være for dyr i forhold til rejsetidsbesparelsen.

Venstre støttede fuldt op om Silkeborg-motorvejen mellem Aarhus og Silkeborg, der koster 6,6 mia. kr. og giver en tidsbesparelse på 12 minutter. Det er omtrent samme tidsbesparelse, som den nye Vejlefjordbro kommer til at give med 14.000 passagerer i døgnet, og til en pris af 4,3 mia. kr.

Med Venstres komplette mangel på finansierede visioner for jernbanen er det godt, at vi har en regering, der tør tage fat i styrepinden og lede Danmark ad det rette transportpolitiske spor.