Carl Holst gør sig skyldig i et skriftligt hukommelsestab

29. marts 2015

Af Magnus Heunicke, transportminister

Med indlægget 22.3., " Den dansktyske transportkommission glemte fremtiden", gør Carl Holst sig skyldig i et skriftligt hukommelsestab.

Bevidst eller ubevidst vælger regionsformanden at se bort fra centrale pointer om den dansk-tyske transportkommission og Jyllandskorridoren.

Så lad mig slå fast, så det ikke er til at glemme: Jeg har stor interesse for Jyllandskorridoren, og det gælder også mine forgængere i regeringen. Det var netop også baggrunden for, at den dansk-tyske transportkommission blev nedsat i 2011. Det erklærede mål var at skabe et tættere samarbejde mellem Danmark og Tyskland for planlægning og bedre koordinering af infrastrukturinvesteringer med fokus på transportplanlægningen via Jyllandskorridoren.

Og kommissionens arbejde er lige nu i fuld gang. Til efteråret kommer den endelige rapport, som indeholder en række anbefalinger til at skabe en stærkere trafikal sammenhængskraft mellem vores to lande. Anbefalingerne tager naturligvis udgangspunkt i en grundig analyse af trafikstrømmen i Jyllandskorridoren. Det er et vigtigt arbejde for borgere, virksomheder i området og vores tætte samarbejde med Tyskland.

Derfor synes jeg også, det vil klæde Carl Holst at have respekt for det arbejde, som kommissionen er i gang med og vente på den endelige rapport, inden han fælder dødsdom over arbejdet.

Det er også vigtigt at huske på, at Kommissionen skal fortsætte med at mødes og diskutere udfordringerne og løsninger for Jyllandskorridoren, selv efter den endelige rapport er afleveret.

Det var ellers ikke udgangspunktet til at starte med, men netop fordi god sammenhængskraft mellem Danmark og Tyskland er helt afgørende, har vi fastholdt, at der løbende skal være en dialog omkring, hvordan vi bedst muligt udvikler korridoren imellem Danmark og Tyskland gennem Jylland.

Som transportminister er jeg optaget af at bidrage til at skabe et stærkt og sammenhængende Danmark, og jeg drøfter løbende forslag til infrastrukturforbedringer med de relevante forligskredse.

Det er ikke nogen let opgave at skulle vælge til og fra blandt spændende projekter i hele landet, men det er vigtigt at sørge for at skabe vækst, arbejdspladser og dynamik gennem en sammenhængende infrastruktur.

Det kræver et grundigt beslutningsgrundlag, og derfor er det også et vigtigt arbejde, som kommissionen netop nu er i gang med. Jeg ser frem til den endelige rapport, som kommer senere på året. Jyllandskorridoren er ikke kun vigtig for det lokale erhvervsliv, den er vigtig for hele Danmark og vores tætte samarbejde med Tyskland.

Og i mellemtiden vil jeg oprigtigt glæde mig over, at Carl Holst udtrykker støtte til jernbanens timemodel, som også vil komme Sønderjylland til gavn.

V kaldte jo selv ideen for " flagskibet i den kollektive trafik" i 2008, men siden da har Venstres støtte til dette yderst fornuftige projekt været savnet.

Jeg glæder mig over, at Carl Holst udtrykker støtte til jernbanens timemodel, som også vil komme Sønderjylland til gavn.