Danmark har brug for et stærkt Bornholm

25. juli 2015

Af Hans Christian Schmidt (V) Transport-og bygningsminister

 Tak til Per B. Frostholm for det åbne brev her i Bornholms Tidende. Og tak for den gæstfrihed, som jeg blev mødt med i sidste uge, da jeg som noget af det første som ny transportminister besluttede at tage et besøg på øen.

Et af de emner som blev diskuteret flittigt på flere af de møder vi havde på Bornholm, er det som også bliver taget op i det åbne brev, nemlig færgebetjeningen af Bornholm.

Det er vigtigt, at vi alle husker, at der allerede er indgået et færgeforlig, som blev indgået inden jeg for tre uger siden blev transportminister.

Forligskredsen har indgået en aftale, hvor færgedriften i den kommende kontraktperiode opretholdes fra både Køge og Ystad til Rønne, samtidig med at reservefærgen bliver bevaret. Venstre har undervejs i processen understreget vigtigheden af, at vi skaber de nødvendige rammer for, at både det daglige liv på øen og erhvervslivet kan trives side om side.

Selvom forliget nu er indgået, betyder det ikke, at jeg som transportminister er færdig med at diskutere Bornholm.

For der er masser af spændende vækstpotentiale, som vi i et bredt samarbejde skal se på, hvordan vi bedst muligt kan udnytte. Det er en af grundene til, at jeg besøgte Bornholm.

Og ud over en række spændende og lærerige møder på øen, har jeg også allerede nu en række bornholmske kaffemøder i kalenderen. Jeg glæder mig bl. a. til at møde erhvervslivet, passagerforeningen og alle de andre, som jeg skal tale mere med og høre de visioner og tanker, som man gør sig for Bornholm fremadrettet. For vi skal arbejde for mere vækst, udvikling og flere arbejdspladser til Bornholm.

Et stærkt Danmark har brug for et stærkt Bornholm.