Danmark må ikke gå i stå

14. januar 2015

Af Magnus Heunicke (S) Transportminister

En tidlig eftermiddag for et år siden dannede Transportministeriet rammen om en afgørende begivenhed.

Efter lange politiske forhandlinger blev S-R-SF-regeringen sammen med DF og Enhedslisten enige om en historisk forbedring af den danske jernbane med investeringerne i Togfonden på i alt 28,5 mia. kroner.

Med en fuld elektrificering af jernbanen og en timedrift imellem landets største byer tog vi et historisk stort skridt på vegne af den danske jernbane. Vi kunne samles på tværs af partierne om det helt åbenlyse: Danskerne har brug for hurtigere, bedre og mere miljørigtige tog og det danske samfund har brug for at unyttig transporttid reduceres.

Togfonden giver politisk mening. Det gjorde den dengang, det gør den i dag, og det gør den fremover. Det giver mening at foretage de investeringer, som gavner samfundet og skaber værdi, ikke bare i dag og i morgen men også langt ude i fremtiden.

Med Togfonden får vi hurtigere tog i hele landet.

Ikke kun med en timemodel mellem landets største byer, men også med markante regionale tidsbesparelser.

Det gør den kollektive tra-fik mere attraktiv at bruge, ligesom danskerne årligt vil spare millioner af timer, som kan bruges på familie, venner eller arbejde.

Jeg er stolt over som transportminister at stå i spidsen for en regering, som har modet, ambitionerne og viljen til at foretage historiske investeringer i infrastrukturen.

Vi har siden 2011 vedtaget investeringer for mere end 66 mia. kroner både i den kollektive trafik og på vejene.

Lad mig hurtigt opridse et par eksempler på, hvordan vi er i gang med at forme fremtidens Danmark: Vi anlægger letbaner i København, Aarhus, Odense og Aalborg og forbedrer dermed den kollektive trafik i disse byer markant. Vi er i fuld gang med en ny metro i København, som skal være med til at forbedre sammenhængskraften og dynamikken i Hovedstaden. Vi bygger nye supercykelstier, der gør det attraktivt og let at vælge cyklen som et sundt og miljørigtigt transportmiddel.

Og vi opgraderer de veje, hvor der er kritisk trængsel, som hæmmer væksten lokalt og nationalt.

For dyrt at lade være

Vi investerer i vores infrastruktur, fordi det er for dyrt at lade være. Nye arbejdspladser er for værdifulde til, at vi kan undlade at kæmpe for de nødvendige infrastrukturelle rammer, der forbedrer virksomheders konkurrenceevne og dermed er med til at skabe flere jobs.. Og vores velfærd er for altafgørende til, at vi kan negligere, hvordan vi med fornyet mobilitet kan skabe forbedringer, der kan mærkes helt ned i den enkeltes hverdag.

Et år er gået, siden regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten blev enige om Togfonden, og udviklingen fortsætter hastigt af sted. Vi må hele tiden sørge for, at Danmark følger med.