Debat: Passagerernes egen vagthund

28. januar 2015

Af MAGNUS HEUNICKE transportminister (S) og ANJA PHILIP formand Forbrugerrådet Tænk

Passagererne i bus, tog og metro har både fået en ny vagthund og et nationalt talerør med Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen. Målet er at skabe bedre kollektiv transport for passagererne i bus, tog og metro.

Passagerer er også forbrugere med holdninger og meninger om den service, som de køber af tra-fikselskaberne inden for bus, tog og metro. Er billetten for dyr, vælger man bilen, cyklen eller bliver hjemme. Er der for langt til nærmeste busstoppested, kommer toget ikke til tiden eller passer toget og bussen ikke sammen, vil mange fravælge den kollektive transport.

Det er vores fælles ambition at sætte passagerernes ønsker og behov i centrum for udviklingen af den kollektive transport. Derfor er vi gået sammen om at skabe passagerpulsen.

Det er sket efter en aftale i sommer mellem regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, og det konkrete politiske mål er at sætte fokus på passagerernes samlede rejse med den kollektive tra-fik, skabe ny viden og sikre, at passagerernes interesser varetages af en uafhængig instans.

Passagerpulsen vil være en stemme, der taler både på vegne af pendlerne og dem, der bruger offentlig trafik mellem landsdelene - for dem, der kun rejser engang imellem, eller dem, der har særlige behov.

Indtil 1. oktober 2014 var Danmark et af de få lande i Europa, der ikke havde en national passagerorganisation, der varetog de rejsendes interesser. Det har vi nu fået med Passagerpulsen, som en stærk og uafhængig organisation forankret hos Forbrugerrådet Tænk.

Nærtransporten skal forbedres

Passagerpulsen har indledt sit virke med en undersøgelse af danskernes holdning til den kollektive transport. Den afslører, at færre end hver tredje dansker synes, at den kollektive transport i høj grad opfylder deres behov, og det er især transporten i deres nærområde, de ønsker forbedret.

I løbet af året vil Passagerpulsen gennemføre en lang række undersøgelser inden for den kollektive transport med fokus på at bringe passagererne og deres behov i centrum. Om kort tid igangsættes en stor undersøgelse om trafikselskabernes kundeservice, tilgængelighed og evne til at kommunikere med passagerne. Den udmønter sig i Passagerpulsens kundeservicepris, hvor det trafikselskab i landet med den bedste kundeservice kåres.

Senere i 2015 gennemfører Passagerpulsen sammen med DSB, Arriva Tog og Metroselskabet efter planen den første nationale passagertilfredshedsundersøgelse med omkring 70.000 planlagte interviews om tilfredsheden med den samlede rejse.

Flere selskaber kan komme til Sydtrafik, Fynbus, Midttrafik og jernbanerne fra Nordjyllands Tra-fikselskab er også med i samarbejdet om de nationale tilfredshedsundersøgelser, og flere selskaber kan komme til. Resultater for disse selskaber vil komme med i kommende undersøgelser. Det får stor betydning, fordi vi så begynder at få et billede af, hvad passagerer fra hele landet synes om den samlede tur - fra dør til dør.

Undersøgelserne vil gøre det muligt for trafikselskaberne at sammenligne sig med hinanden og udbrede det gode eksempel. På den måde skal Passagerpulsen hjælpe selskaber og politikere til at sætte ind med forbedringer der, hvor det gavner passagererne og dermed den kollektive transport mest.

Passagerpulsen vil ikke kun være passagerernes uafhængige vagthund og talerør. Trafikselskaberne får samtidig en hjælpende hånd i forhold at få flere og mere tilfredse passagerer i bus, tog og metro.