Debat: Post Danmarks arbejdspladser er ikke statslige

26. november 2015

Af Hans Christian Schmidt, transport-og bygningsminister.

Der hersker tilsyneladende tvivl om, hvad statens rolle er i forhold til Post Danmark. Senest formår Eigil Johannesen 22/ 11 at blande regeringens ambition om at flytte statslige arbejdspladser ud i landet sammen med Post Danmarks beslutning om at omrokere medarbejdere og flytte arbejdspladser ud af landet.

Det er en sammenblanding, der ikke giver mening. Arbejdspladserne i Post Danmark er ikke statslige arbejdspladser. Derfor er det ikke regeringen, der beslutter, hvordan et selskab som Post Danmark vælger at indrette sig.

Den danske stat ejer 40 pct. af PostNord-koncernen, som Post Danmark er en del af. Resten af koncernen ejes af den svenske stat. Derfor udøver den danske stat ikke længere et direkte ejerskab over for Post Danmark.

Som fællestillidsrepræsentant for HK'erne i Post Danmark må det være nyttigt for Eigil Johannesen at vide.

Det er i øvrigt Folketinget, der har besluttet, at virksomheden skal drives på et forretningsmæssigt grundlag. Det fremgår af lov om Post Danmark.

Skulle der være et politisk ønske om generelt at ændre på postpolitikken, så kan forligskredsen bringe det op i de forhandlinger, som jeg har taget initiativ til.

Her kan jeg konstatere, at lysten til at udtale sig i medierne og indkalde til samråd er større end lysten til at lave politik.

Det første møde, jeg holdt i forligskredsen, var desværre med fravær af flere partier, men jeg håber, at alle partier fremadrettet vil prioritere møderne, så vi i fællesskab kan nå til enighed om en god og fornuftig postpolitik.

Jeg er fuldt bevidst om, at Post Danmark og vores postpolitik har betydning for rigtig mange mennesker.