Debat: Togfondens økonomi er på plads

TOGFONDEN Venstres kritik af Togfonden er forfejlet.

06. februar 2015

Af Magnus Heunicke, transportminister

MENS OLIEPRISERNE falder, stiger Venstres kritik af Togfonden. Først kritiserede de timemodellen, og nu prøver de ihærdigt at bilde danskerne ind, at projektets finansiering er uholdbar. Det lader til, at Venstre hverken har læst indholdet i den politiske aftale eller ved, hvordan statens budgetlægning og fi-nanspolitik fungerer.

Så lad mig forklare, hvordan Togfonden er skruet sammen. Regeringen mener, at det er forsvarligt at bruge op mod 28,5 milliarder kroner til en historisk modernisering af jernbanen i Danmark.

Med Togfonden sikrer vi en fuld elektrifi-cering af jernbanen, en timemodel mellem landets største byer og rejsetidsbesparelser i hele landet.

Vi har fundet penge til en langt bedre jernbane ved at hæve beskatningen af nordsøolien. Finansieringen af Togfonden ligger i de næste årtier, og da oliepriserne naturligt vil gå op og ned, har vi indtil videre kun disponeret over 23 milliarder kroner - det giver en buffer på over 5milliarder.

Samtidig mødes vi i den brede forligskreds i 2024 for at gøre status over økonomien.

Ser der ud til at komme færre eller flere penge ind end forudsat, vil det blive håndteret i den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken.

Vi kan jo ikke styre statslige infrastrukturprojekter efter dagens oliepris, sådan at vi stopper dem, når olieprisen falder, og sætter dem i gang igen, når olieprisen stiger. Det svarer til at lave en langsigtet klimastrategi baseret på dagens vejrudsigt.

Det er uforståeligt, at Venstre har valgt at stå uden for en aftale om Togfonden, der realiserer en timemodel, som Lars Løkke Rasmussen selv har kaldt »flagskibet i den kollektive trafik« i et stort politisk udspil tilbage i 2008.

For mig ser det ud til, at Venstre er mere optaget af polemik end mærkbare forbedringer.

På den ene side støtter de elektrificeringen af jernbanen, men på den anden side vil de ikke fortælle, hvor pengene skal komme fra. Imens har Venstre så travlt med at turnere rundt i landet med løfter om store nye investeringer - bl. a. en hærvejsmotorvej op gennem hele Jylland til mere end 20 milliarder kroner.

Hvor de penge skal findes, vil de heller ikke fortælle.

Når Venstre gang på gang kritiserer en aftale, de tilsyneladende ikke har forstået indholdet af, og når de nægter at anvise, hvordan de selv vil finansiere et løft af jernbanen, svarer det mest af alt til råbe under vand.