En tunnel af betydning for Europa

27. april 2015

Af Magnus Heunicke (S) Danmarks transportminister og Alexander Dobrindt (CSU) Tysklands forbundsminister for transport og digital infrastruktur
For første gang i historien etablerer Danmark en fast trafikforbindelse mellem Danmark og Tyskland på tværs af bæltet: En sænketunnel, som med sine 18 kilometer bliver verdens længste.
Danmark skaber dermed en forbindelse mellem vore to lande, der binder os endnu tættere sammen end hidtil, og som øger sammenhængskraften i Europa.
Den faste forbindelse over Femern Bælt forkorter rejsetiden mellem to stærke erhvervsregioner på hver sin side af Østersøen betydeligt.
Togrejsen mellem København og Hamburg vil i stedet for i øjeblikket 4,5 timer fremover kun tage 2,5 timer, og rejsen med bil bliver en time kortere.
Gods, der transporteres med jernbane mellem Skandinavien og Centraleuropa, får en 150 kilometer kortere strækning. Dermed reduceres varernes transportomkostninger og leveringstid, og regionernes konkurrenceevne øges. Femern Bælt-tunnelen knytter stærke erhvervsregioner med 300.000 virksomheder og ni millioner mennesker sammen, fra Hamburg via Slesvig-Holsten, over Sjælland og København og videre til Skåne i Sverige: Tunnelen er et projekt, der skal styrke disse regioner og Europas indre marked. Det handler nu om at udnytte de ekstraordinære muligheder og impulser, den faste forbindelse giver for os alle, til udvikling og vækst.
Femern Bælt-tunnellen bringer Europas regioner endnu tættere på hinanden. Tunnelen er en del af en europæisk transportkorridor, der går fra Finland i nord til Malta i syd.
Danmark og Tyskland er gode naboer og har i mange år haft et meget succesfuldt og tæt samarbejde - ikke kun i forbindelse med dette projekt.
Vore to lande er stærke partnere i Europa - i økonomisk, kulturel og politisk henseende.
Ellers havde et stort grænseoverskridende anlægsprojekt som Femern Bælt-tunnelen heller ikke været muligt.
Vi står ved vores aftale om i fællesskab at få dette vigtige trafikprojekt til at blive en succes.
I morgen besøger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, statsminister Helle Thorning-Schmidt.
Samme dag vedtager Folketinget anlægsloven for den faste forbindelse over Femern Bælt, og dermed godkendes projektet også miljøretligt i Danmark.
Den ånd, Femern Bælt-tunnelen etableres i, er et Europa med åbne grænser for sine borgere. Tunnelen bidrager til at styrke økonomien, fremmer integrationen og styrker dermed Europa.