Fortsat grønt lys for E45

19. november 2015

Af Hans Christian Schmidt, transportminister (V), Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører (V), Britt Bager, Jakob Ellemann-Jensen, Troels Lund Poulsen og Michael Aastrup Jensen, folketingsmedlemmer (V)

Men kasseeftersynet viste, at der ikke er de penge, som vi regnede med.

De sidste to uger har udvidelsen af E45 været heftigt debatteret - og det med god grund. Senest har en række repræsentanter for erhvervsorganisationerne i Østjylland rejst spørgsmålet om udvidelsen (11/ 11).

Vi vil gerne slå en ting fast: Udvidelsen af E45 er en topprioritet for Venstre. Derfor er det også skrevet ind i regeringsgrundlaget.

Her står ordret, at »regeringen vil søge at forbedre fremkommeligheden på den østjyske motorvej«.

I Venstre går vi op i at opfylde de løfter, vi gav før folketingsvalget i juni. Det, vi sagde før valget, gælder også efter valget. Der skal ikke herske tvivl om, at en udvidelse af E45 bliver en realitet, men vi er nødt til at have finansieringen på plads.

Kasseeftersynet viste, at der ikke er de penge i statskassen, som vi regnede med. Den tidligere regering kørte den danske økonomi lige til kanten, og en lang række regninger lå og ventede, da Claus Hjort Frederiksen trådte ind i Finansministeriet.

SR-regeringen lovede ufinansierede afgiftsfritagelser på elbiler og efterlod et kæmpe hul i finansieringen af Togfonden.

Det er uholdbart, og det har efterladt økonomiske huller, som vi nu må lappe.

Der er fra vores side lagt op til en stram finanslov for 2016 med klare prioriteringer, som skal få Danmark tilbage på rette spor. Vi ærgrer os over, at Danmark som følge af den tidligere regerings økonomiske rod har ramt et nationalt anlægsloft, som betyder, at projekter over hele landet er sat i bero - herunder også udvidelsen af E45.

Vi er fuldstændig enige med de østjyske erhvervsorganisationer om de kapacitetsproblemer, som påpeges i indlægget fra 11/ 11. Det er ganske enkelt uholdbart med daglige lange køer, som både er til gene for borgere og virksomheder.

En udvidelse af E45 er en højt prioriteret trafikinvestering for regeringen. Det er derfor, det står i regeringsgrundlaget. Østjylland har brug for, at planerne for E45 gennemføres hurtigst muligt. Det arbejder vi fortsat for.