Heunicke: Fremtidens togdrift handler om passagererne

DEBAT: Med den nye DSB-kontrakt skal DSB sikre, at passagererne både får mere tog for pengene og rettidig togdrift, skriver transportminister Magnus Heunicke (S).

08. april 2015

Af Magnus Heunicke (S), Transportminister 

Med den netop indgående DSB-kontrakt har vi sat retningen for togdriften de næste ti år, og særligt én ting står klart: Fremtiden handler om passagererne.

Det togprodukt, som DSB skal levere de næste ti år, kommer i endnu højere grad end tidligere til at tage udgangspunkt i, at passagererne både skal have mere tog for pengene og stabil og rettidig togdrift.

Med aftalen sikrer vi 10 procent flere tog og 25 procent flere siddepladser i fjern- og regionaltrafikken samtidig med, at vi introducerer helt nye og skærpede krav om, at toget skal køre efter køreplanerne. Det er der brug for. Hvis vi skal have en af Europas bedste jernbaner med lynhurtige og elektrificerede tog i Danmark, skal vi selvfølgelig også have mest mulig togdrift for pengene og tog til tiden.

Skærpede krav om tog til tiden
Når vi har ændret kravene om rettidighed, så bunder det i ønskerne fra tusindvis af passagerer, som vi naturligvis har lyttet til. Derfor har vi ændret tolerancen for, hvornår et tog betegnes som forsinket, fra seks til tre minutter. Det betyder, at når et tog ikke kommer til tiden, skal det klart og tydeligt kunne ses i de statistikker, som DSB bliver målt ud fra.

Kravene om tog til tiden bliver skærpet allerede i år, hvor udgangspunktet er, at der skal være flere tog til tiden end i 2012, som ellers var et rekordår. Når vi regner DSB’s præstation i 2012 om til den nye definition, kørte knap 80 procent af togene til tiden i 2012. Nu hæver vi så ambitionsniveauet, således at vi stiller krav om at 81,3 procent af togene skal køre til tiden i 2015, mens vi samtidig år for år stiller krav om endnu flere tog til tiden.

Og for nu at sætte det lidt i perspektiv, så svarer de nye ambitiøse krav til, at 97,8 procent af togene skal køre til tiden i 2024 ud fra den hidtidige forsinkelsesdefinition på seks minutter.

De nye ambitiøse krav har ikke været lige lette at forstå for alle, og særligt de borgerlige partier har haft læse-besvær. Derfor har myten om, at DSB-kontrakten tillader flere forsinkelser, vokset sig stor på rødder af uvidenhed. Sætter man sig bare et minimum ind i aftalen, står én ting dog klart – fremover skal endnu flere toge køre efter køreplanerne i hele landet. 

Ambitioner forpligter
Ambitioner forpligter, og det er afgørende, at forbedringerne kan mærkes de næste mange år.

Derfor er det også skrevet ind i kontrakten, at hvis DSB efter fem år afgørende har fejlet i forhold til at levere mere tog for pengene og højere rettidighed, så kan kontrakten helt eller delvist opsiges.

Det er ikke noget, jeg ønsker, men det sætter en tyk fed streg under, at vi med denne aftale har haft én ting for øje – den danske togdrift kan kun holde sig på sporet, når retningen bliver sat af klare forbedringer for passagererne.