Intet tunnelsyn på Femern Bælt

11. februar 2015

Af Magnus Heunicke, transportminister (S)

Med lederen "Statslige investeringer i blinde" antyder Børsen, at jeg og forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen lider af tunnelsyn. Det gør vi ikke. Derimod vælger Børsens lederskribent konsekvent at lukke øjnene for fakta, når han bl.a. kalder beslutningsgrundlaget for lemfældigt.

Femern Bælt-forbindelsen har været på tegnebrættet i mere end 20 år, og det er et af de mest gennemanalyserede infrastrukturprojekter nogensinde. Når jeg om kort tid fremsætter anlægsloven for Folketinget, bliver det med en netop opdateret finansiel analyse, trafikprognose og samfundsøkonomisk analyse, foruden konkrete tilbudspriser fra entreprenørerne.

Jeg kan forsikre om, at hverken jeg eller Folketingets partier vil køre videre med et projekt, hvis forudsætningerne ikke er i orden. Derfor er det også vigtigt, at prognoserne og analyserne er så præcise og aktuelle som overhovedet muligt.

Femern Bælt-forbindelsen er lige nu i en afgørende fase. Den tyske miljøgodkendelse mangler endnu at falde på plads, og her har der været over 3000 høringssvar i processen. Samtidig mangler vi også at få besked om størrelsen af den forventede EU-støtte. Ligesom vi endnu ikke kender forbindelsens endelige anlægsbudget.

Det er naturligt, at der vil være forhindringer, når man laver en fast forbindelse, der forbinder to lande over et åbent hav på 18 km. Vi kan ikke bygge verdens længste sænketunnel, uden at rørte vande fra den ene eller anden side vil forsøge at rokke ved fundamentet.

Men hvis vi kan holde projektet på ret kurs og få elimineret de udfordringer, som vi står overfor, så venter der store gevinster for samfundet. Den samfundsøkonomiske analyse viser, at forbindelsen alene for Danmark giver en gevinst på mere end 25 mia. kr.

Femern Bælt-forbindelsen er på ingen måde et let projekt, men det er et afgørende og skelsættende projekt for Danmark og Nordeuropa. Det er vigtigt, at vi har en folkelig og bred debat. Og den skal foregå i en sober og ordentlig tone.