Ja til billigere billetter

04. december 2015

Af Karen Ellemann, social- og indenrigsminister (V) og Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister (V)

FÆRGER: Vi skal have vækst og udvikling i hele landet.

Også på de danske øer.

Med et nyt vækstudspil foreslår regeringen, at det fremover skal være markant billigere for passagerer at sejle med færgerne særligt i de perioder, der grænser op til skolernes sommerferie.

Det er et forslag, som vil styrke turismen og gøre det mere attraktivt at bosætte sig på øerne.

Billigere billetter for passagererne har forståeligt nok været højt prioritet ønske overalt på de danske øer.

Derfor har regeringen også undersøgt, hvad der på ansvarlig vis har kunnet lade sig gøre.

Det har været en svær opgave, eftersom den tidligere regering har ført en økonomisk politik helt ud til grænserne og efterladt færre penge i statskassen, end de havde fortalt. Nu er det så lykkedes at finde penge. Derfor håber vi, at der er opbakning blandt Folketingets partier til at styrke de danske øer ved at øremærke penge til billigere billetter for passagerne. Det vil skabe nye og tiltrængte muligheder på øerne.

Mens regeringen har arbejdet for at finde frem til en god løsning for øerne, har tidligere ministre turneret land og rige rundt med uholdbare angreb. Vi kan blot konstatere, at den tidligere regering aldrig fandt pengene til billigere færgebilletter.

Nu lægger vi så op til at gøre noget ved sagen.

Allerede i 2016 lægger vi op til at anvende 42 mio. kroner, og fra 2017 og frem bliver der anvendt 85 mio. kroner om året. Det er tilskud oveni, at et bredt flertal i Folketinget allerede sidste år blev enigt om at nedsætte færgetaksterne med op til 80 pct. for lastbiler, varevogne m. v., der kører varer og gods til og fra de danske øer. Hertil kommer at staten allerede yder et stort trecifret millionbeløb i tilskud til færgebetjeningen af de danske øer. Udmøntningen af de yderligere penge til billigere billetter på de statslige ruter til Samsø og Bornholm skal følge den eksisterende billetstruktur i kontrakterne.

Det betyder, at prisreduktionerne ikke nødvendigvis vil kunne øremærkes til bestemte perioder af året.

Pengene til billigere billetter er godt givet ud og et væsentligt skridt i retningen af det såkaldte landevejsprincip, som øerne i lang tid har ønsket sig. Derfor håber vi, at Folketingets partier nu vil stille sig bag regeringens ønske om at skabe mulighederne for vækst og udvikling på de danske øer.