Jeg er ikke optaget af hvad der står på togene

23. marts 2015

Af Magnus Heunicke, transportminister (S)

I sin leder 13. marts antyder Børsen, at den netop indgåede DSB-aftale repræsenterer en ideologisk betinget modstand mod udbud af jernbanedrift. Det er decideret forkert. Sagen er, at vi med denne kontrakt netop tager et afgørende skridt væk fra tidligere tiders dogmatiske diskussioner af udbud. I forlængelse af kontrakten sætter vi gang i en gennemgående og grundig analyse af udbud.

Det er der brug for, så vi kan være klar til at håndtere de krav om udbud af al togtrafik, som forventeligt bliver resultatet, når den såkaldt fjerde jernbanepakke bliver vedtaget i EU. Det er en stor udfordring at arbejde hen mod et scenarie, hvor al togtrafik skal i udbud fremover. Derfor er det vigtigt, at vi går grundigt til værks.

Smarte og kloge udbud handler om, at vi skal have pakket trafikken i de bedst mulige udbudspakker og have foretaget de nødvendige organisatoriske ændringer hos DSB, som samlet set giver mest mening for dansk jernbane og i sidste ende for passagererne. Det kan vi ikke gøre hen over en nat. Tid til omstillingen er vigtig.

Men jeg er ikke særligt optaget af, hvad der står på togene. Og det tror jeg heller ikke, passagererne er. Til gengæld er jeg optaget af, at vi kan tilbyde alle danskerne et attraktivt, dynamisk og tillokkende togprodukt.

Derfor er det også et grundelement, at udbudsanalysen skal afdække, hvornår vi kan gennemføre udbud, der giver mening både økonomisk og for passagerernes oplevelse. Vi skal tilpasse udbuddene til de unikke rammer, som vi er ved at skabe, hvor vi med Togfonden øger kapaciteten, elektrificerer hele jernbanenettet, får hurtigere tog i hele landet og en dynamisk timemodel. Samtidig med at vi er i fuld gang med at skifte de forældede signalsystemer ud med helt nye, som vil give større regularitet.

Med de gennemgribende og tiltrængte investeringer er dansk jernbanedrift på vej ind i en ny æra.