Minister: Vækst og udvikling – uden sikkerhedskompromis

REPLIK: En certificeringsordning skal sikre, at sikkerheden fortsat er i top, når private virksomheder overtager den tekniske behandling af komplicerede byggesager, skriver bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) i et svar til Danske Beredskaber.

10. december 2015

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister, Venstre

Danmark har brug for vækst og udvikling i hele Danmark.

Med et nyt vækstudspil tager vi initiativ til at sætte gang i beskæftigelsen og bosætningen i hele landet. Vækstudspillet indeholder en række initiativer – og blandt dem regelforenklinger – der vil styrke de danske virksomheder. Virksomhederne skaber nye arbejdspladser, og det er med til at sikre, at endnu flere kan bidrage til vores fælles velfærd.

Derfor skal vi gøre det bedre og mere simpelt, hvor vi kan – eksempelvis inden for byggeområdet.

Ny certificeringsordning
I dag varetager kommunerne den tekniske behandling af komplicerede byggesager. Det foreslår vi at afskaffe.

I stedet vil vi gøre systemet mere smidigt og uden at gå på kompromis med sikkerheden. Vi lægger op til at indføre en certificeringsordning. Det vil sige, at certificerede virksomheder skal stå inde for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt.

Med certificeringsordningen kan bygherren anvende den certificerede virksomhed, der efter bygherrens mening har størst viden om de konkrete løsninger og muligheder, der er relevante for bygherrens projekt. Dermed er de ikke afhængige af, hvilke kompetencer der måtte være i lige nøjagtig den kommune, hvor de ønsker at bygge.

Relevante parter skal høres
Danske Beredskab har i et indlæg her på Altinget givet udtryk for, at de meget gerne vil involveres i arbejdet med at sørge for, at den nye ordning ikke går ud over sikkerheden.

Jeg sætter stor pris på, at de vil bidrage med deres viden og erfaringer, og vi skal naturligvis have alle relevante parter ind over arbejdet med at fastlægge rammerne for certificeringsordningen.

Sikkerhed er afgørende, og det er bygherrens og dennes rådgivers ansvar at sikre, at bygningsreglementets brandkrav er overholdt i byggeriet. Det ændrer den kommende certificeringsordning ikke på.

Og der skal naturligvis fortsat være gode muligheder for at kunne tilrettelægge det kommunale redningsberedskabs indsatser.

Vigtig debat
Beredskaberne vil gennem kommunen fortsat have adgang til information om brandsikringen af de komplicerede byggerier. Det vil være en del af den dokumentation, der skal indsendes i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse. Kommunen skal også fortsat foretage brandsyn, ligesom de gør i dag.

Det er vigtigt, at vi har en debat om, hvilke rammer vi har. Byggebranchen beskæftiger 6 pct. af arbejdsstyrken og er en central del af dansk økonomi.

Derfor er der brug for bedre og mere simple regler, så vi kan få vækst og udvikling i hele landet.