"Ska vi dra mesta möjliga nytta av den nya Fehmarn Bält-förbindelsen blir det på sikt nödvändigt att bygga ut järnvägskapaciteten."

Det gemensamma engagemanget i ESS-anläggningen utanför Lund understryker Öresundsintegrationens betydelse och ökar behovet av täta och fungerande tågförbindelser, skriver Magnus Heunicke (S), transportminister i Danmark, och Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne.

12. marts 2015

Af Magnus Heunicke og Henrik Fritzon

Danmark och Sverige har en stark och traditionsrik gemenskap. Endast Öresunds vatten ligger mellan oss, och i ett globalt perspektiv sitter vi i samma båt med kursen satt mot stärkt integration och mer samarbete.

Samarbetet över Öresund har gett resultat och under de senaste åren har vi sett en ökande integration mellan Danmark och Sverige. Den utvecklingen måste fortsätta. Vi ska ha så mycket tågtrafik som det finns behov av över Bron, och det ska vara snabbt, enkelt och bekvämt att resa i Öresundsregionen. Bra anslutningar skapar möjligheter för danskar att arbeta i Sverige och för svenskar att arbeta i Danmark. Det är en betydande styrka för regionen när vi kan arbeta tillsammans för att skapa nya och viktiga arbetstillfällen.

Det finns anledning att vara tydlig med detta, eftersom det funnits oro för att en eventuell ombyggnad av Kastrup station skulle innebära försämringar för svenska passagerare – att resenärer från Sverige som ska till och från flygplatsen skulle vänta på en kall och avlägsen perrong, vid ett spår som egentligen är avsett för godstrafik. Och att svenska passagerare därmed skulle bli missgynnade.

Detta kommer inte under några omständigheter att hända. Vi är överens om att såväl svenska som danska passagerare ska ha goda och ordentliga villkor på Öresundsbanan.

Det danska transportministeriet har nyligen – tillsammans med Köpenhamns flygplats – börjat undersöka hur ytterligare en modern station på flygplatsen, med bra tillgänglighet och hög komfort, ska kunna byggas.

Önskemålet om att utveckla Kastrup station sammanhänger med målet att svenska och danska resenärer ska få ännu bättre möjligheter att resa till och från Köpenhamns flygplats med tåg. Flygplatsen är inne i en spännande utvecklingsfas med betydande passagerartillväxt, och flygplatsen spelar en nyckelroll i Öresundsregionens utveckling. Om vi i framtiden ska kunna dra mesta möjliga nytta av den nya Fehmarn Bält-förbindelsen blir det på sikt nödvändigt att bygga ut järnvägskapaciteten.

Det gemensamma engagemanget i ESS-anläggningen utanför Lund understryker ytterligare integrationens betydelse. Det ökar behovet av täta och fungerande förbindelser på sträckan Lund–Malmö–Köpenhamn.

Det är inte bara Öresundsbron som idag knyter samman Danmark och Sverige. Även om vi är två nationer, är vi nära knutna till varandra via vår historia, kultur och våra språk. Vi har ett unikt samarbete som vi ska stärka framöver, och därför ska vi fortsätta att utveckla och öka tågtrafiken över Öresundsbron.