Storebælt skal ikke betale Femern

04. marts 2015

Af Magnus Heunicke og Carsten Hansen transportminister (S) minister (S) for by-, bolig og landdistrikter

Her på Fyn er der opstået en stor misforståelse, som vi gerne vil mane fuldstændigt i jorden: Storebæltsbroen skal ikke betale for Femern Bælt-forbindelsen.

Selvom de to faste forbindelser er i Sund & Bælt-koncernen, er der fuldstændigt vandtætte skotter imellem forbindelserne, og de har hver sin økonomi.

Misforståelsen er opstået i en tid, hvor der er nogle klare udfordringer ved Femern Bælt-forbindelsen, som vi skal have løst fremadrettet. Vi har, allerede inden anlægsloven er vedtaget, fået konkrete tilbudspriser fra internationalt sammensatte entreprenørkonsortier, som er interesserede i at stå for byggeriet.

Desværre er priserne for høje, og de skal ned. Det er regeringens klare udgangspunkt, og det er et vigtigt arbejde, som venter fremadrettet, inden vi sætter byggeriet i gang.

På lederplan her i Fyens Stiftstidende bliver de nuværende høje priser fra entreprenørerne tolket i retning af, at Femern Bælt-forbindelsen er urentabel.

Og videre bevæger tankespindet sig i retning af, at brugerne af Storebæltsforbindelsen skal betale, når Femern Bælt-forbindelsen ikke kan betales af brugerne.

det er forkert. Helt grundlæggende sætter vi ikke gang i så stort et brugerbetalt projekt, hvis der er tvivl om økonomien.

Selv med de nuværende høje priser vil forbindelsen kunne være betalt tilbage indenfor 39 år af brugerne.

Samtidig viser den samfundsøkonomiske analyse af projektet, at det danske samfund vil få gevinster for mere end 25 mia. kroner.

I koret af kritikere kommer Fyns Erhverv også på banen med kronikken " Malkekoen Storebælt", som desværre bygger på en grundlæggende forkert præmis. Femern Bælt-forbindelsen bliver fremstillet som en direkte konkurrent til Storebæltsforbindelsen. Det er ikke retvisende, da forbindelserne har hver sin økonomi og hver sin trafikale berettigelse.

Storebælt knytter Danmark tættere sammen og skaber sammenhæng på tværs af landsdelene, mens Femern Bælt-forbindelsen skaber udvikling og samhandel mellem Danmark og Nordeuropa.

Det er rigtigt, at de trafikale prognoser viser, at der vil blive overflyttet noget trafik fra Storebælt til Femern. Det gælder særligt godstrafikken på bane mellem Skandinavien og kontinentet.

Det vil især blive mærkbart her på Fyn. Når de fleste godstog flytter til Femern Bælt-korridoren, bliver der mere plads til lyn-og intercitytogene mellem landsdelene, så der kan køre flere passagertog fra Fyn mod København.

Der er ingen grund til at lægge skjul på, at der er udfordringer lige nu for Femern Bælt-forbindelsen, som er i en afgørende fase.

Priserne skal forhandles ned, vi skal have overblik over, hvor meget støtte vi får fra EU, samtidig med at den tyske myndighedsgodkendelse skal på plads.

Men kan vi overkomme de forhindringer, venter der store gevinster. Gevinster der kommer hele det danske samfund til gode.