Blinde og svagtseendes vilkår er vigtige

Fyens Amts Avis

11. januar 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister

Kim Christiansen og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti sparker en åben dør ind, når de her i Fyns Amts Avis (28. december, red.) under overskriften ' Tænk på de blinde og svage' understreger nødvendigheden af at være opmærksom på mennesker med synshandicap.

De blinde og svagtseendes muligheder i den kollektive trafik er et vigtigt emne, som jeg bl. a. har drøftet med Dansk Blindesamfund, Danske Handicaporganisationer og Foreningen af Danske Døvblinde.

I dag har vi en ordning omkring individuel handicapkørsel, som kommunerne står for, og som er tiltænkt personer med et svært bevægelseshandicap.
De personer, der ellers ikke har mulighed for at benytte den kollektive trafik.

Ordningen er i dag en såkaldt minimumsordning.

Det vil altså sige, at der ikke er noget i vejen for, at kommunerne kan tilbyde ordningen til andre grupper, herunder til blinde og svagtseende.

Det ved jeg, at nogle kommuner allerede har valgt at gøre, og det synes jeg er et godt initiativ, som jeg håber, kan sprede sig i takt med, at de gode erfaringer bliver videregivet.

Jeg kan også godt se perspektiverne i, at vi fra statens side politisk beslutter at udvide ordningen omkring individuel handicapkørsel til også at indbefatte blinde og svagtseende. Det kræver til gengæld både et klart politisk flertal og en holdbar vedvarende finansiering. En udvidelse af ordningen er skønnet til at koste 20-25 mio. kroner hvert eneste år.

I en økonomisk svær tid, hvor vi har overtaget en statskasse på kant med budgetloven, kræver det svære prioriteringer at finde pengene.

Derfor modtager jeg også meget gerne et forslag til en varig og holdbar finansiering fra Dansk Folkeparti.

Der er ingen tvivl om, at blinde og svagtseendes muligheder i den kollektive trafik er et emne, som vi fortsat skal diskutere. Vi har i dag flere initiativer, som har til formål at give blinde og svagtseende en bedre oplevelse, når de rejser med det offentlige, eksempelvis ledelinjer, som hjælper med at komme ind i toget eller lyd i rejsekort standere, så de ikke også giver unødvendige gener.

Den kollektive trafik skal være for alle, og jeg ser frem til at fortsætte den gode dialog på området, jeg har med de relevante organisationer og Folketingets partier.

I en økonomisk svær tid, hvor vi har overtaget en statskasse på kant med bud-getloven, kræver det svære prioriteringer at finde pengene.