Bred politisk opbakning til harmonisering af takster

Frederiksborg Amts Avis

18. november 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister (V) og Hans Andersen, beskæftigelsesordfører (V)

KOLLEKTIV TRAFIK: Trafikselskaberne har indført en model, de mener vil rydde op i takstjunglen, hvor det kan være uigennemskueligt for borgerne at finde rundt i priserne.

Da Venstre i sin tid overtog regeringsmagten, overtog vi en opgave fra den tidligere regering om at få ryddet op i takststrukturen for den kollektive trafik på Sjælland. Det var en opgave, den tidligere regering havde siddet overhørig, og det resulterede i, at Statsrevisorerne gav en alvorlig kritik af takstsystemet.

Kritikken gik på, at prisen for en rejse er svær at gennemskue for pendlere og andre, der rejser med den offentlige transport.

Alle vidste, at der ikke ville være tale om en nem løsning på problemet, fordi nogen ville blive ramt af det. Det er nok også derfor den tidligere regering undlod at tage fat om nældens rod. Men samtidig var vi nødt til at gøre noget.

Enige om en model
Det er trafikvirksomhederne, der fastsætter taksterne for de billetter, de sælger. Vi lod det derfor være op til tra-fikselskaberne at nå til frem til en fælles løsning, der vil gøre takstsystemet mere enkelt. På trods af en vanskelig proces er Movia, DSB og Metroselskabet blevet enige om en model, som både Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre har bakket op om.

Trafikselskaberne har altså -med bred politisk opbakning - indført en model, som de mener, vil rydde op i den nuværende takstjungle, hvor det kan være uigennemskueligt for borgerne at finde rundt i priserne for den kollektive trafik.

Grundet den brede politiske opbakning undrer det os, når vi her i avisen kan læse, at Steffen Jensen, borgmesterkandidat i Halsnæs (S), Tina Tving Stauning, borgmesterkandidat i Frederikssund (S), Per Seerup, regionsrådsmedlem (S) og Rasmus Stoklund, folketingskandidat (S), udtrykker stor bekymring over trafikselskabernes model. Det undrer os særligt, når de alle tre repræsenterer et parti, der står bag modellen.

Det er naturligvis ærgerligt, at det er nødvendigt at indføre prisstigninger for nogen, og vi har fuld forståelse for de frustrationer, det medfører. Det var både Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre fuldt og helt klar over, da vi begyndte arbejdet med takstharmoniseringen. Men vi vil nu gerne opfordre Socialdemokratiet til, at man står ved de aftaler, man har indgået. Også når konsekvenserne rammer.