Den økonomiske udfordring ved Kattegat-forbindelsen

Morgenavisen Jyllands-Posten

27. januar 2016

Af HANS CHRISTIAN SCHMIDT transport- og bygningsminister

Verden er fuld af mennesker, der har sager og synspunkter, som de kæmper ivrigt for. Det kan jeg fuldt ud sympatisere med. Som mangeårigt folketingsmedlem og minister har jeg selv kæmpet mange kampe i tidens løb. Og jeg har stor respekt for folk, der slås for det, de brænder for.

Hvad jeg derimod ikke har respekt for, er, når kampen foregår med unfair kneb. Når man beskylder modparten for at snyde på vægten og nærmest være uhæderlig.

Det er desværre det, som Jens Kampmann og andre tilhængere af Kattegat-forbindelsen gør sig skyldig i, når de påstår, at Transportministeriets rapport om en eventuel Kattegat-bro er skrevet med ført hånd for at opnå en på forhånd givet konklusion.

Det bliver ikke lige nu

Helt ærligt, det hører ingen steder hjemme at komme med den slags beskyldninger i en debat om en sag, der nok kunne fortjene en mere lødig behandling. Jeg er ikke ideologisk modstander af en eventuel fremtidig Kattegat-forbindelse.

På ingen måde. Jeg er tværtimod stor tilhænger af projekter, der binder Danmark tættere sammen.

Som transportminister er spørgsmålet om den indre sammenhængskraft i Danmark noget, der optager mig levende. Jeg lægger stor vægt på at prioritere projekter, der skaber stærkere forbindelser mellem landsdelene. Men som minister er jeg altså nødt til at opholde mig i virkelighedens verden. Jeg må forholde mig til realiteterne - også de økonomiske - uanset hvor ubekvemme de måtte være for visse andre.

Og når beregninger viser, at en Kattegat-bro vil komme til at koste 118 mia. kr. - altså dobbelt så meget som Femern og tre gange så meget, som Storebæltsforbindelsen ville koste i dag - bliver jeg nødt til at sige: venner, det bliver ikke lige nu.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt forsvare at gå videre med et projekt, der har så store omkostninger for samfundet. Især ikke, når det står klart på baggrund af de økonomiske beregninger, at Kattegat-forbindelsen ikke ville kunne finansiere sig selv gennem brugerbetaling, men ville være afhængig af milliardstore tilskud fra staten i mange år frem i tiden.

De nøgterne tal og fakta Jeg kan godt forstå, at den melding må være skuffende for Jens Kampmann og de øvrige tilhængere af Kattegat-forbindelsen.

Men hvad der er lige så skuffende, er, at de benytter lejligheden til at skyde mig og mine embedsmænd skumle motiver i skoene. Det hører ingen steder hjemme. Vi bør kunne tage en åben og bramfri debat uden at beklikke hinanden.

Jeg er ikke ude på at slå Kattegat-broen ihjel eller skrinlægge ambitionerne om en fast forbindelse over Kattegat for altid. Men jeg har som minister en forpligtelse til at forholde mig til de nøgterne tal og fakta.

Intet bedre bud De handler jo også om den trafikvækst, der beregnes - og som kritikerne af vores rapport også langer ud efter. Men hertil må jeg blot sige, at landstrafikmodellen - der jo er blevet benyttet i denne sammenhæng - er udviklet af nogle af Danmarks førende transportforskere på DTU. Og jeg har tiltro til, at det giver et retvisende billede af de trafikale konsekvenser.

Der er ikke noget bedre bud, medmindre man vil begive sig ud i den rene ønsketænkning.

Altid villig til debatten Alt dette betyder imidlertid ikke, at jeg er blind for de mange positive effekter, som en Kattegat-forbindelse vil have. Problemet er blot, at projektet på nuværende tidspunkt ikke hænger sammen.

Det betyder ikke, at det ikke i fremtiden kan blive til noget - det er bare ikke lige nu, vi efter regeringens opfattelse skal bruge flere ressourcer på at undersøge projektet. Men jeg er altid villig til at tage debatten - på fair og ordentlige vilkår.