Den tidligere regerings selvskabte problemer

Viborg Stifts Folkeblad

10. februar 2016

af Hans Christian Schmidt

Veje Mogens Jensen (S) og Andreas Steenberg (R) indfører i Viborg Stifts Folkeblad en uskøn politisk disciplin: Først skaber du som regeringsansvarlige store økonomiske problemer.

Dernæst kritiserer du dine efterfølgere for rent faktisk at forholde sig til den økonomiske virkelighed.

Jeg vil lade det være op til andre at bedømme elegancen i denne politiske cirkusleg. Men jeg er imponeret over, at det på så kort tid er lykkedes for de to politikere at glemme, hvilke partier der bærer hovedansvaret for de økonomiske udfordringer, vi har nu. De to lokale folketingsmedlemmer har tilsyneladende glemt, at det var en socialdemokratisk finansminister og en radikal økonomiminister, der kørte økonomien ud til grænsen.

Jeg ville da ønske, at vi havde overtaget en økonomi med et væsentligt økonomisk råderum. Det er desværre ikke tilfældet. Derfor har vi en meget vigtig opgave med at få styr på økonomien. Det giver komplicerede udfordringer i forhold til store offentlige investeringer.

Den tidligere regering har også svigtet på et andet punkt, som de to ordførere behændigt undlader at nævne, når de nu taler om investeringer i veje.

I sin iver efter at prioritere den kollektive trafik har den tidligere regering overset vejnettet. Såvel i Midtjylland som andre dele af landet findes der gode og samfundsøkonomisk rentable vejprojekter, som for længst er undersøgt, men hvor pengene ikke er fundet.

Det er kedeligt, at den tidligere regering ikke tog konsekvensen af, at produktionsdanmark og eksempelvis virksomhederne her i Midtjylland har en helt afgørende betydning for samfundets videre udvikling.

Nu og her er jeg optaget af, at vi finder gode og konstruktive løsninger. Derfor indgår projekter i det midtjyske sammen med en lang række andre projekter lige nu i den samlede håndtering af den investeringsudfordring, som vi i regeringen har overtaget, og som regeringen kommer med et udspil om her i foråret.

I mellemtiden håber jeg, at Socialdemokraterne og Radikale vil forsøge sig med en anden politisk disciplin: At tage ansvar og forholde sig til den økonomiske virkelighed, de selv skabte.