Der løber mange misforståelser under broen

Lolland-Falsters Folketidende

25. februar 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister

Nu ved jeg ikke, om Per Markmøller bevidst forsøger at misforstå mig, men det er i hvert fald lykkedes for det lokale Enhedslisten-medlem at sammenstrikke et indlæg fuld af misforståelser og fejlkonklusioner.

Så lad mig udrede et par ting for såvel Per Markmøller, som andre der måtte have læst indlægget her i avisen.

Der er ingen tvivl om, at vi skal have gjort noget ved Storstrømsbroen.

Det har vi aldrig lagt skjul på. Vi har sagt det klart og tydeligt, at vi skal se på udfordringerne omkring Storstrømsbroen til foråret. Der står endda også i finansloven for 2016.

Sagen er blot den, at vi lige nu har en såkaldt investeringsudfordring, som vi er nødt til at forholde os til. Det betyder i bund og grund, at vi skal sikre os, at vi ikke sætter en masse ting i værk, der resulterer i store budgetunderskud i de kommende år. Økonomien skal hænge sammen.

Det er ikke nogen let eller misundelsesværdige opgave.

Men det er en opgave, vi som ansvarlig regering tager på os.

Det betyder ikke, at Storstrømsbroen er aflyst. Lige nu ser det ud til, at den nye bro kan stå færdig senest 2024. Storstrømsbroen har stor lokal og regional betydning, og en bred kreds af Folketingets partier er enige om, at det er et vigtigt projekt. Men nu og her er vi er nødt til at få afklaret, hvornår og hvordan den kan bygges.

Det betyder heller ikke, at Storstrømsbroen nu er en del af Femern. Det er to af hinanden uafhængige projekter, og tidshorisonten for Femern har ikke nogen direkte indvirkning på Storstrømsbroen.

Vi kommer heller ikke til at gå på kompromis med sikkerheden på den nuværende Storstrømsbro.

Vejdirektoratet tjekker løbende forholdene, og de sørger for at den er i forsvarlig stand.

Jeg havde helst set, at vi ikke stod med den investeringsudfordring, som den tidligere regering havde efterladt. Jeg havde helst set, at SR og støttepartierne havde overvejet, hvordan deres offentlige investeringer ville påvirke økonomien lidt længere frem i tiden, men situationen er som den er.

Nu og her koncentrerer vi os derfor om at få et samlet overblik over økonomien og løse udfordringerne omkring Storstrømsbroen.