Drone-sikkerhed er afgørende

Morgenavisen Jyllands-Posten

02. februar 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister (V)

Jyllands-Posten tager 22/ 1 et vigtigt emne op, nemlig droner.

Droner er et område i hastig vækst, hvor den teknologiske udvikling tager fart. Det kræver tilvænning og tilpasning.

Reglerne, der i dag regulerer droneområdet, er indrettet til den populære hobby rekreativ model-flyvning.

I dag kan vi roligt konstatere, at droner er langt mere end legetøj.

Det er en vigtig industri, der styrker erhvervslivet og gør myndighedsopgaver mere effektive.

Lige fra landmålinger til redningsopgaver til overvågning af marker bliver droner brugt som et værktøj til effektivisering og optimering, og anvendelsesområderne vokser dag for dag. Det skaber blandt mange ting arbejdspladser.

EU forventer, at der frem mod 2050 kan skabes op mod 150.000 nye arbejdspladser inden for droneområdet.

Vi skal gribe det potentiale, som droner skaber, ved at lave tidssvarende regler. Vi skal sørge for, at Danmark bliver et foregangsland, når det kommer til at udnytte droners store potentiale.

Derfor har regeringen for nylig haft et lovforslag i høring, som jeg forventer at kunne fremsætte i folketingssalen meget snart.

Med forslaget giver vi bedre mulighed for at bruge droner til erhvervsbrug, samtidig med at vi selvfølgelig fortsat tager hensyn til sikkerhed og ulovlig brug.

Intet sikkerhedskompromis
Det er meget vigtigt at understrege, at vi ikke indgår sikkerhedskompromis.

Derfor er det også forkert, når Jyllands-Posten i artiklen "Hobby-droner kan bygges om til flyvende terrorbomber", i en sikkerhedsmæssig sammenhæng flere gange nævner, at regeringen vil lempe dronereglerne.

Kigger man lovforslaget igennem, vil man se, at det netop tager udgangspunkt i behovet for balance mellem at sikre, at erhvervslivet kan udnytte droners potentiale, samtidig med at vi tager hensyn til sikkerheden.

Tager vi eksempelvis byerne, hvor der er størst flysikkerhedsmæssige hensyn at tage, laver vi regler, der sikrer, at det kun er professionelle, der kan flyve med droner over 250 gram. De skal have et dronekørekort, som sikrer, at de er kompetente til at varetage opgaven, og dronerne, der anvendes, skal registreres.

Samtidig indeholder loven mulighed for at stille krav om elektronisk ID. Vi skal nemlig sørge for at udvikle elektronisk ID, så det bliver synligt, hvem det er, der flyver i byerne.

Det vil også gøre det nemmere for politiet at håndhæve reglerne, så de kan identificere droner og deres førere.

De relevante sikkerhedsmyndigheder har naturligvis også været med i den arbejdsgruppe, som dronelovforslaget er blevet udarbejdet på baggrund af. Trafikog Byggestyrelsen vil naturligvis også løbende drøfte udviklingen med de relevante myndigheder.

Det er afgørende, at vi har regler, der passer til den teknologiske tid, vi lever i, og udgangspunktet for lovforslaget er ganske klart. Vi skal styrke erhvervslivet, samtidig med at vi tager hensyn til sikkerhed og bekæmper ulovlig brug.