E45. Vi gør noget ved trængslen

Også i Vejle Amts Folkeblad og på vejleamtsfolkeblad.dk, Østbirkavis.dk

Horsens Folkeblad

14. november 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister

Jeg har stor forståelse for det brændende ønske om, at der bliver gjort noget ved trængslen på E45.

Jeg ved, at mange andre -ligesom jeg -kender den frustrerende følelse, når tiden snegler sig afsted i lange bilkøer. Det er både dyrt for samfundet og for os hver især, når vi spilder tid bag rattet, som vi i stedet kunne bruge på arbejde, fritid og familie.

Det er et fokusområde, vi i regeringen er meget optaget af. Vi prioriterer derfor en udvidelse af E45 i vores regeringsgrundlag.

Det løfte følger vi op på i vores finanslovsforslag, hvor vi afsætter en halv milliard til at udbygge strækningen mellem Aarhus S og Skanderborg. Med andre ord, vi gør noget ved trængslen.

Udbygningen mellem Aarhus S og Skanderborg løser ikke alle trængselsproblemerne på E45. Men strækningen er et naturligt sted at starte, da det er en af de strækninger med de største fremkommelighedsproblemer på E45, og samtidig kan udvidelsen ske ved, at vi inddrager midterrabatten, så der hurtigt kan skabes mere kapacitet på vejen.

Det optimale ville naturligvis være her og nu at fremlægge en masterplan for udbygningen af E45, som der er et bredt ønske om lokalt både fra mine partifæller og oppositionen. Men den tidligere regering valgte i stedet at presse anlægsloftet til det yderste og poste 28,5 mia. kr. i en togfond. I regeringen bakker vi varmt op om elektrificeringen af jernbanen, men i modsætning til den tidligere regering vil vi ikke være med til at bruge 14 mia. kr. på en timemodel.

Så nu står vi i en situation, hvor der ikke er penge til nye projekter, før der skabes nyt råderum, eller eksisterende projekter droppes.

Nu er sandhedens time kommet.

Vil man bruge et tocifret milliardbeløb på at spare nogle få minutter på togkørslen mellem landets største byer, eller vil man udbygge vejnettet til gavn for borgere og virksomheder, der til dagligt holder i sneglende bilkøer? Der er ingen tvivl om, hvor regeringen står. Venstre har som det eneste parti i Folketinget fremlagt en samlet og fuldt finansieret helhedsplan, hvor vi frem mod 2025 skaber råderum og afsætter 27 mia. kr. til en udbygning af infrastrukturen.

Penge, der bl. a. vil gå til nye og bedre veje.

Men det kræver altså politisk opbakning, hvis helhedsplanen skal gennemføres -for Venstre kan ikke gennemføre den alene. Derfor vil den kommende tid vise, hvilke partier der også vil være ansvarlige, når råderummet skal findes.