E45. Vi tager skridt til at afhjælpe trængslen

Også bragt i: Horsens Folkeblad og Fredericia Dagblad.

Vejle Amts Folkeblad

02. november 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister

En effektiv infrastruktur er forudsætningen for vækst og arbejdspladser. Uden investeringer i infrastruktur risikerer Danmark at knække midt over. Trængslen på vejene og bilkøer gør, at vi som samfund taber penge hver eneste dag. Vi spilder tid i bilen i stedet for at bruge tiden på arbejdet, studiet eller hjemme hos familien og vennerne.

Netop derfor har regeringen sat en udvidelse af E45 højt på dagsordenen. Det står i regeringsgrundlaget, og vi har i vores finanslovsforslag afsat en halv milliard kroner til at udbygge strækningen mellem Aarhus S og Skanderborg med et ekstra spor i hver retning.

Eller sagt på en anden måde: Vi gør noget ved tingene.

I modsætning til Socialdemokratiet, må jeg tilføje. Det er jo ikke en nyhed, at der er trængsel på E45. Det var der også, dengang Socialdemokratiet var ved magten.

Længere er det trods alt ikke siden. Og hvad gjorde Socialdemokratiet så ved det? Ingen verdens ting. Man valgte i stedet at hælde alle milliarderne i en Togfond, der skulle vinde nogle få minutters rejsetid på togkørslen mellem de største byer, men som samtidig hægter byer som Horsens fuldstændig af.

Det kan på den baggrund ikke undgå at undre mig, at Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet nu efterlyser det, han kalder en tidshorisont fra regeringen vedrørende E45.

Jeg er helt med på, at udbygningen mellem Aarhus S og Skanderborg ikke løser alle trængselsproblemerne på hele E45. Men det er vigtigt, at vi kommer i gang. Og strækningen er et naturligt sted at starte, da det er en af de strækninger med de største fremkommelighedsproblemer på E45.

Jeg har lyst til at tilføje: Hvad er egentlig Socialdemokratiets masterplan for samme strækning? Venstre er det eneste parti i Folketinget, der har fremlagt en samlet og fuldt finansieret helhedsplan, hvor vi frem mod 2025 skaber råderum og afsætter 27 milliarder kroner til en udbygning af infrastrukturen. Penge, der blandt andet vil gå til nye og bedre veje. Og veje virker - de tiltrækker vækst og investeringer.

Men for at vi kan sparke bolden i mål, er det nødvendigt med politisk opbakning og vilje fra de andre partier til at investere i infrastruktur.

Nu er det op til de andre partier -herunder også Socialdemokraterne -at udvise ansvarlighed, når pengene skal findes og ikke bare stå klar, når ønskerne skal udtrykkes.

Jeg glæder mig til at høre Henrik Dam Kristensens bud på, hvordan han både vil bevare Togfonden og sikre investeringer i E45 og andre veje.