En helhedsorienteret udbygning af infrastrukturen

16. september 2016

Af Hans Christian Schmidt (V), transport- og bygningsminister

MOTORVEJEN I søndags havde jeg fornøjelsen af at åbne Silkeborgmotorvejen sammen med H. K. H. Kronprinsen, borgmesteren og de mange glade silkeborgensere.

Det var en sand festdag. En dag, som jeg og mange andre har set frem til længe.

Silkeborgenserne har endelig fået deres unikke motorvej, og det er sket efter en god projektstyring fra Vejdirektoratet og et godt samarbejde med Silkeborg Kommune. ilisterne kan nu trille af sted på den nye motorvej, der vil binde Midtjylland bedre sammen og samlet set sparer trafikanterne for 1,4 millioner timer bag rattet pr. år.

For mig er det meget afgørende, at danskerne ikke spilder deres tid i lange bilkøer. Derfor glæder jeg mig meget over, at Silkeborgmotorvejen nu lukker hullet i motorvejen mellem Aarhus og Herning. Det vil sikre en forbedret fremkommelighed og øget vækst. Ikke bare i Silkeborg, men i hele regionen. Ja, endda i hele Danmark.

Den glæde, jeg har oplevet under åbningen af Silkeborgmotorvejen, viser, hvor vigtigt det er med en velfungerende infrastruktur. Det kan ingen være i tvivl om.

Når jeg -som jeg ofte gør -bevæger mig rundt i landet, hører jeg langt de fleste steder, at man ønsker sig penge til infrastruktur. Lokalt og blandt ordførerne på Christiansborg er der en enorm efterspørgsel efter bedre veje, ja, forbedring af infrastrukturen i det hele taget.

Og det er der ikke noget at sige til. For veje virker -og veje tiltrækker vækst og investeringer. Derfor er en stærk infrastruktur en forudsætning for at tiltrække virksomheder og skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Hvis ikke vi udbygger infrastrukturen, risikerer Danmark at knække midt over. Det er derfor, at vi i vores 2025-plan lægger op til at afsætte 27 milliarder kroner til en udbygning af infrastrukturen.

Men nu er sandhedens time så kommet.

For alle dem, der i det forgangne år har været hos mig med ønsker, må nu vise, at de også vil være ansvarlige, når pengene og løsningerne skal findes. Ønskerne må ikke bare blive tom snak. Derfor glæder jeg mig til, at man både fra politisk hold og fra de lokales side bakker op om en samlet helhedsplan. Det er den, vi har leveret med 2025-planen.

En god infrastruktur binder landet sammen, men det koster også penge.

Det er vi som regering meget bevidste omkring. Vi bruger ikke penge, der ikke findes. Den tidligere regering navngav en række projekter i Togfonden uden at sikre den nødvendige finansiering. Det vil vi ikke være med til.

Derfor er det afgørende, at vi kommer i mål med den samlede plan. Det er regeringens håb, at vi snart kan blive enige med et politisk flertal om helhedsplanen 2025, som vil løse nogle af fremtidens udfordringer.

En god infrastruktur binder landet sammen, men det koster også penge.

Det er vi som regering meget bevidste omkring.

Vi bruger ikke penge, der ikke findes.