En konstruktiv dialog er vejen frem

Transportministeren svarer på den massive kritik angående Lem-krydset.

16. februar 2016

af Hans Christian Schmidt

Lad mig starte med at slå én ting fast: Trafiksikkerhed er altafgørende, og det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at gøre det trygt og sikkert at færdes på de danske veje.

Derfor var det også dybt tragisk, at vi i januar oplevede en forfærdelig dødsulykke i Lem-krydset på hovedvej 28.

Ulykker er forfærdelige - uanset hvor de sker i landet - og jeg har dyb forståelse for de chokbølger, det har givet lokalsamfundet. Jeg vil også gerne sende min dybeste medfølelse til de berørte.

Jeg kan forstå, at nogle faktuelle svar jeg har givet, er blevet tolket som arrogant. Sådan var det bestemt ikke ment.

Det var blot en videregivelse af nogle faktuelle oplysninger omkring de såkaldte »sorte pletter«, som jeg blev spurgt til.

Oven på dødsulykken stillede Andreas Steenberg mig et vejteknisk spørgsmål omkring, hvorvidt krydset er en del af de »sorte pletter«, som Vejdirektoratet arbejder med i forhold til at identificere de kryds, hvor der gentagne gange er ulykker.

Ikke en del af statistikken
Her forhørte jeg mig naturligvis hos Vejdirektoratet, som netop har myndighedsopgaven med at arbejde med sikkerhed på og omkring statsvejene.

Det svar jeg fik af Vejdirektoratet, videregav jeg naturligvis til Folketinget, og det er også blevet refereret her i avisen. Her fremgik det at »sorte pletter« bliver udarbejdet med udgangspunkt i en femårs-periode, hvor man ser på, hvor mange ulykker, der har været i de forskellige kryds. De statistikker bliver opgjort i slutningen af året.

Da ulykken skete i begyndelsen af 2016, har de tragiske begivenheder derfor heller ikke nået at forplante sig i statistikkerne - og derfor er krydset ikke på nuværende tidspunkt udpeget som en »sort plet«.

Inden den tragiske ulykke havde der fra 2011 til 2015 således kun været en enkelt personskadeulykke i krydset.

I svaret fremgik det også, at Ringkøbing-Skjern Kommune i uge fire skulle mødes med Vejdirektoratet med henblik på en dialog angående eventuelle tiltag i krydset.

Et konstruktivt møde
Jeg har fået fortalt, at det var et konstruktivt møde, som også mundede ud i, at Vejdirektoratet og Ringkøbing-Skjern kommune aftalte at mødes igen for at fortsætte dialogen.

Det tror jeg er vigtigt - især ovenpå en tragisk ulykke som den i januar. Det er vigtigt, at vi fastholder fokus på trafiksikkerheden, og jeg håber, at Vejdirektoratet og Ringkøbing-Skjern Kommune kan fortsætte den gode og konstruktiv drøftelse.