En samlet plan for styrket infrastruktur i hele Danmark

Også bragt i: Lolland-Falster Folketidende

19. september 2016

Af Hans Christian Schmidt MF (V), transport-og bygningsminister

Politik er i bund og grund ganske enkelt.

Det drejer sig om at skabe konkrete og mærkbare forbedringer for borgerne og erhvervslivet. Og det er det, som regeringen gør med sin 2025-plan.

Der er tale om en samlet og fuldt finansieret helhedsplan, der fremtidssikrer økonomien og sikrer tryghed og velfærd -også for de kommende generationer.

Det er ikke bare abstrakte tal på et stykke papir. Det er penge, der vil gøre en forskel ude i virkeligheden. En del af dem vil gå til nye og bedre veje.

Danmark har brug for den styrkede trafikale sammenhængskraft, der kommer af ny infrastruktur.

Hvis ikke vi udbygger infrastrukturen, risikerer landet at knække midt over.

Derfor er det med stor tilfredshed, at regeringen i vores 2025-plan afsætter 27 milliarder kroner til en udbygning af infrastrukturen.

Jeg har nu i over et år været rundt i enhver del af landet.

Langt de fleste steder hører jeg, at man ønsker sig penge til infrastruktur. Lokalt er der en enorm efterspørgsel efter bedre veje, ja, forbedring af infrastrukturen i det hele taget.

Det samme hører jeg fra alle partierne på Christiansborg.

Fra ordførerne fra de forskellige partier mødes jeg også af ønsker til udbygning af infrastrukturen. Og det er der ikke noget at sige til.

For veje virker - og veje tiltrækker vækst og investeringer.

Derfor er en stærk infrastruktur en forudsætning for at tiltrække virksomheder og skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Men nu er sandhedens time så kommet.

For alle dem, der i det forgangne år har været hos mig med ønsker, må nu vise, at de også vil være ansvarlige, når pengene og løsningerne skal findes, så ønskerne ikke bare bliver tom snak.

Derfor glæder jeg mig til, at man både fra politisk hold og fra de lokales side bakker op om en samlet helhedsplan.

Sådan en har vi leveret.

En god infrastruktur binder landet sammen, men det koster også penge. Det er vi som regering meget bevidste omkring.

Vi bruger ikke penge, der ikke findes.

Den tidligere regering navngav en række projekter i Togfonden uden at sikre den nødvendige finansiering. Det vil vi ikke være med til.

Vi vil først sikre, at pengene er der, før vi sætter navn på det, vi vil bruge dem til.

Alle, der synes, det er vigtigt, at vi får bedre veje og udbygger vores infrastruktur, bør derfor glæde sig over 2025-planen.

Det er derfor afgørende, at vi kommer i mål med den samlede plan. Det er regeringens håb, at vi snart kan blive enige med et politisk flertal om helhedsplanen 2025.