Flypendlere skal hjælpes hurtigere i lufthavn

04. oktober 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister

TRAFIK: Det er næppe nogen hemmelighed, at de hjemlige fly-pendlere - altså dem, der flyver hyppigt mellem Københavns Lufthavn og en anden indenrigslufthavn - har haft forringede rejsevilkår, siden Københavns Lufthavn sidste forår nedlagde indenrigsterminalen og samlede al trafikken i udenrigsterminalerne.

Københavns Lufthavn har selv erkendt, at de har haft store problemer med lange og uforudsigelige ventetider i sikkerhedskontrollen. Og det har betydet, at mange indenrigsrejsende har spildt alt for lang tid på at stå i kø og vente på at komme gennem kontrollen.

Det er naturligvis ikke tilfredsstillende.

De hjemlige fly-pendlere er som oftest folk, der bruger flyet for at komme til og fra arbejde. For dem er det helt afgørende, at det er let at komme frem og tilbage. Hvis vi skal sikre et Danmark i bedre balance og med øget mobilitet mellem landsdelene, skal vi sørge for ordentlige vilkår for dem, der må flyve mellem landsdelene for at passe deres job.

Af samme grund har jeg for nylig opfordret Københavns Lufthavn til at lave et særskilt og hurtiggående kontrolspor til gavn for netop de indenrigsrejsende. Min opfordring kom, efter at en juridisk vurdering fra Trafik- og Byggestyrelsen har vist, at det godt kan lade sig gøre at etablere sådan et kontrolspor.

Jeg hilser det naturligvis meget velkommen, at Københavns Lufthavn tilsyneladende har efterkommet min opfordring og nu arbejder på at lave et særskilt kontrolspor gennem sikkerhedskontrollen for indenrigspassagererne.

Jeg håber, at lufthavnens udmelding betyder, at de indenrigsrejsende kan se frem til kortere og mere forudsigelige transporttider, når de fremover skal gennem Københavns Lufthavn. Og jeg er ikke i tvivl om, at det også vil have positive effekter i andre indenrigslufthavne som for eksempel Aarhus Lufthavn, når deres indenrigspassagerer får lettere ved at komme gennem Københavns Lufthavn.

Det gør det alt andet nemmere og mere attraktivt at tage flyet. Og det vil forhåbentlig også kunne mærkes hos passagererne fra Aarhus Lufthavn.

Jeg har bedt Trafik-og Byggestyrelsen om at holde øje med, hvordan det går med Københavns Lufthavns etablering af et særskilt kontrolspor for indenrigspassagererne, så vi kan se, om det giver de positive effekter, som jeg håber og forventer.

Jeg vil også invitere repræsentanter fra de regionale fly-pendlerklubber til møde i ministeriet for at høre om deres erfaringer med pendlingen til og fra Københavns Lufthavn.