Forbedret mobil- og internetforbindelse i togene

Også bragt i: Viborg Stifts Folkeblad, Horsens Folkeblad, Nordjyske, Nordvestnyt, Fyens Amts Avis, Jydske Vestkysten.

26. september 2016

Af transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt

Internettet fylder mere og mere i vores hverdag. Jeg er sikker på, at mange andre - ligesom jeg - har oplevet, at forbindelsen kan finde på at hoppe af i tide og utide, når vi forsøger at være online under en togtur. Det er frustrerende og kan være et irritationsmoment for mange især pendlerne - når man tvinges til at starte forfra med arbejdet eller lektierne.

En mere stabil mobil- og internetforbindelse vil være et kæmpe løft for alle, der sommetider bruger toget som studie- eller arbejdsplads. Det vil også komme dem til gode, der bruger tiden i toget til at læse nyheder eller har behov for at tale i telefon.

Regeringen er optaget af at gøre det lettere at være dansker. Og så vil vi sikre et Danmark i bedre balance. En bedre mobil- og internetforbindelse i togene vil netop understøtte bosætning uden for de større byer, fordi det vil gøre hverdagen lettere for blandt andet pendlerne.

Regeringen afsætter derfor godt 100 mio. kr. i vores finanslovsforslag til at forbedre mobil og internetdækningen i togene til glæde for de tusindvis af danskere, der dagligt rejser i tog.

Pengene går til at udbygge Banedanmarks mastenetværk på op til 75 steder langs det statslige jernbanenet. I løbet af de kommende år vil passagererne kunne opleve forbedringer i takt med, at teleselskaberne sætter nye antenner op i Banedanmarks udvidede mastenetværk. Sideløbende vil der blive installeret signalforstærkere og WiFi i DSBs tog.

Når det omfattende arbejde og alle opgraderingerne er gennemført forventeligt med udgangen af 2019, vil passagererne opleve mærkbart bedre signaldækning end i dag. Man vil få en langt mere stabil forbindelse med færre udfald.

Fra langt de fleste togpassagerer har jeg hørt, at man ønsker sig en bedre mobil- og internetforbindelse i togene. Det samme hører jeg fra ordførerne på Christiansborg. Regeringen har nu leveret en løsning.

Derfor håber jeg, at man fra politisk hold vil bakke op om regeringens finanslovsforslag, så vi sammen kan sikre en bedre mobil- og internetforbindelse i togene. Til gavn for pendlerne. Til gavn for os alle sammen.