Fremtidens infrastruktur skal ses gennem nye briller

INFRASTRUKTUR En effektiv infrastruktur sikrer vækst og udvikling i hele landet. Og det er samtidig et vigtigt middel til et Danmark i balance.

28. juni 2016

Af Hans Christian Schmidt, Transport- og bygningsminister (V)

En af mine vigtigste målsætninger som transport- og bygningsminister er at føre en transportpolitik, der giver plads til udvikling og vækst i alle dele af landet, hvor transportbehovene er forskellige.   

Vi politikere skal lytte til behovene og sørge for de optimale rammevilkår, så alle transportformer leder til vækst og udvikling – både på lands, til vands og i luften. Og vi skal gøre det på en måde, så landet hænger godt sammen, og så vi ikke oplever en situation, hvor enkelte landsdele bliver hægtet af udviklingen. En sammenhængende transportpolitik sikrer et sammenhængende Danmark.

En effektiv infrastruktur med fokus på fremkommelighed og mobilitet
Min transportvision går ud på at skabe en effektiv infrastruktur, som bygger på nøgleordene fremkommelighed og mobilitet. Det gælder i bund og grund om at skabe de bedste rammer for, at borgere og virksomheder over hele landet kan bevæge sig hurtigst, nemmest og billigst fra a til b. Folk og varer skal kunne komme problemfrit rundt i landet. Vi skal stille en velfungerende infrastruktur til rådighed for både erhvervsliv og almindelige borgere.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg, når jeg som landets transportminister sidder for bordenden

under politiske forhandlinger, har en stor lyst til at investere massivt i vores infrastruktur. Som minister for transportområdet er jeg fuldt bevidst om de positive virkninger, som infrastruktur fører med sig.

Men vi lever i en verden med økonomiske realiteter, som vi naturligvis også skal respektere. Den overordnede økonomi i landet skal hænge sammen, og investeringer i infrastrukturen må indpasses efter de gældende økonomiske rammer. Det betyder, at vi må prioritere vores investeringer i infrastruktur i den rækkefølge, der er plads til dem.  

Og det kan naturligvis virke frustrerende, når man ved, hvordan infrastruktur kan være med til at sikre den nødvendige vækst og udvikling i hele landet.

Investeringsudfordringen betyder dog ikke, at infrastrukturen står i stampe. Kursen er sat. Og på vores vej videre, skal vi tænke i gode løsninger.

Nye veje til løsninger
Jeg vil derfor afsøge mulighederne for flere offentlig-privat-samarbejder, også kaldet OPP, hvor private aktører bidrager til at finansiere og styre fremtidens infrastrukturprojekter. Det kan eksempelvis være pensionskasser, som er med til at sikre en konkurrencedygtig og totaløkonomisk styring og finansiering.

Det har jeg for nyligt haft en god dialog med branchen om, og jeg ser meget frem til at mødes med pensionskasserne igen, når de er klar til at fremlægge deres idéer til, hvordan de kan bidrage reelt med finansiering og styring af fremtidens infrastruktur.

Vi skal nemlig undersøge andre måder at gøre tingene på. På den måde kan vi bane vejen for en fremtidig infrastruktur, der leder hen imod vækst og udvikling i hele Danmark.